WikampFb

Terminy składania podań rejestracyjnych

A+ / A-

Drodzy Studenci,

Informujemy, że wszelkie podania dotyczące rejestracji na semestr zimowy 2017/18 (np. powtarzanie semestru dyplomowego, przedłużenie złożenia pracy dyplomowej) należy złożyć do Biura ds. Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2017 r. 
Niezłożenie podań skutkuje wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów. Powyższe dotyczy studentów, którzy nie spełnili warunków rejestracji na kolejny semestr lub nie złożyli w terminie pracy dyplomowej. Warunki rejestracji na kolejny semestr dla poszczególnych kierunków studiów znajdują się tutaj: http://ife.p.lodz.pl/pl/zasady-rejestracji .

Podania dotyczące zmian w programie studiów (np. IPS, wybór elective course) w semestrze zimowym 2017/18 należy składać wyłącznie do 13.10.2017 r.

Pozdrawiamy,
Biuro IFE

PS. Wszelkie informacje otrzymane wcześniej, dotyczące warunków rejestracji i terminów składania podań, a nie podpisane przez Biuro IFE, nie dotyczą studentów IFE. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem IFE.


Data wpisu: 2017-09-08
Data aktualizacji: 2017-09-25
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk

Jednostki