WikampFb

25-lecie IFE

A+ / A-

25 lat IFE - Od nowatorskiej myśli do wielkiego sukcesu

IFE zostało powołane uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej w lipcu 1992 r., początkowo jako Międzynarodowy Wydział Inżynierii. Powstał on dzięki współpracy z Uniwersytetem w Sydney oraz przy znacznej pomocy finansowej rządu Australii. W owym czasie koncepcja założycielska IFE była czymś zupełnie nowatorskim.  Mało kto w Polsce interesował się wtedy ideą wielokulturowości i kształceniem w językach obcych. Pomimo to, internacjonalizacja stała się jednym z priorytetów programu ekipy rektorskiej kadencji 1990/93 – rektora, prof. Jan Krysińskiego oraz prorektorów, profesorów Janusza Turowskiego, Bolesława Bolanowskiego oraz Romana Zarzyckiego. W wywiadzie dla „Życia Uczelni” w styczniu 1991 roku prof. Jan Krysiński stwierdził: Uważam, że współpraca międzynarodowa powinna stać się ważnym elementem procesu dydaktycznego. Głównym celem współpracy z zagranicą jest dążenie do tego, aby wytworzyć wśród pracowników i studentów świadomość międzynarodową. Byśmy wszyscy poczuli się obywatelami Europy, a w salach wykładowych i na korytarzach słychać było języki obce. Jest to cel odległy, ale należy zaszczepić jego świadomość, aby stał się bliski i realny”.

 

Nawet sam rektor Krysiński nie spodziewał się, że jego słowa okażą się prorocze, a IFE stanie się pionierską instytucją szkolnictwa wyższego, oferującą polskiej młodzieży studia prowadzone w języku angielskim i francuskim. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę na Wydziale w roku akademickim 1993/1994 na specjalności Electromechanics. Ich rekrutacja nie była łatwa. Język angielski nie był wtedy powszechnie znany. Udało się jednak znaleźć 24 studentów z jego dobrą znajomością, którzy najpierw ukończyli studia inżynierskie, a potem, specjalnie dla nich zorganizowane, studia magisterskie. Tworzenie angielskojęzycznej kadry wykładowców również nie należało do najprostszych. Aby zachęcić pracowników do wykładania w obcym języku, jedna godzin zajęć po angielsku liczyła się do pensum dwukrotnie. Dało to jednak doskonałe rezultaty, gdyż w IFE powstała silna kadra anglojęzyczna.

 

W kolejnych latach sukcesywnie wprowadzano nowe programy studiów. W 1996 Międzynarodowy Wydział Inżynierii przekształcił się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, a jego dyrektorem został dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski, pełniący tę funkcję do dziś.  Jego nowatorskie spojrzenie na kształcenie wyższe i doskonała orientacja w systemie bolońskim wpłynęły na błyskawiczny rozwój Centrum.

Już w 1997 r. w IFE uruchomione zostały studia w języku francuskim – Gestion et Technologie, których powstanie okazało się być kluczowe dla rozpoznawalności IFE. Dodatkowo, od początku istnienia, w ramach programu Tempus IFE prowadziło międzynarodową wymianę studentów. Ponieważ z roku na rok przybywało chętnych, gotowych by spędzić semestr na uczelni zagranicznej, w 1998 r. dla wszystkich specjalności uruchomiono tzw. "mobility semester". Początkowa wymiana semestralna przekonała uczelnie zagraniczne o wysokim poziomie naszych studentów i przerodziła się w trwałą kooperację, zwieńczoną wieloma podpisanymi umowami o współpracy, w tym również tymi o podwójnym dyplomie.

 

Teraźniejsza misja

 

Dziś Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ jest jednostką od 25 lat organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim. Od lipca 2017 roku IFE wchodzi w skład większej komórki – Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Głównym celem IFE wciąż pozostaje kształcenie przyszłych inżynierów, którzy oprócz fachowej wiedzy i umiejętności, biegle władają językami obcymi. Aby osiągnąć ten cel, do realizacji poszczególnych programów studiów zaproszono najbardziej kompetentną kadrę akademicką. Centrum Kształcenia Międzynarodowego zatrudnia szereg wysoko wykwalifikowanych wykładowców nie tylko z Politechniki Łódzkiej, ale również z innych ośrodków akademickich w Polsce. Znaczną część profesorów stanowią wykładowcy z zagranicznych uczelni europejskich i światowych. Programy studiów maja bardzo spójny charakter, a ich głównym celem jest wykształcenie kompetencji zawodowych i ogólnych, będących odpowiedzią na współczesne problemy społeczno-ekonomiczne oraz niezbędnych do zapewnienia absolwentowi „zatrudnialności” przez całe życie. Każdy z naszych studentów przynajmniej jeden semestr studiów realizuje w uczelni zagranicznej. Przez 25 lat mury IFE opuściło ponad 2500 absolwentów, spośród których znakomita większość osiągnęła sukces zawodowy, nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. 

 

 


Data wpisu: 2017-07-24
Data aktualizacji: 2018-01-02
Informacja wprowadzona przez: Dariusz Owczarek

Jednostki