WikampFb

Absolwenci odebrali certyfikaty

A+ / A-

We wtorek 20 grudnia 2016 odbyła się uroczysta, 17. Gala Zakończenia Studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Właśnie to coroczne wydarzenie udowadnia, że bycie absolwentem IFE to nie tylko obroniony dyplom i pamiątkowy biret. IFE naprawdę otwiera drzwi do kariery.

 

Podczas Uroczystości Zakończenia Studiów w roku akademickim 2015/2016 absolwenci IFE otrzymali specjalne certyfikaty, wręczeniu których towarzyszyła prezentacja sylwetki każdego z dyplomantów – jego ścieżki kształcenia, nazwy uczelni zagranicznej, w której odbył część swoich studiów oraz pozycji w ogólnym rankingu absolwentów. Wieczór uświetniła obecność Jego Magnificencji Rektora PŁ prof. dr. hab. inż. Sławomira Wiaka, Dyrektora IFE dr Tomasza Saryusz-Wolskiego, Prorektorów oraz Dziekanów poszczególnych wydziałów.

Podczas wydarzenia każdy z absolwentów wystąpił w uroczystej todze i birecie z nadrukowaną datą ukończenia studiów. Birety stały się własnością dyplomantów i stanowić będą dla nich pamiątkę tego niezwykłego dnia. Jest to bowiem uroczystość ważna nie tylko dla samych zainteresowanych, ale również dla ich rodzin. Nieprzypadkowo więc jej termin przypada na grudzień, kiedy to absolwenci zjeżdżają do rodzinnych domów na Święta Bożego Narodzenia.

Zarówno Dyrektor Saryusz-Wolski, jak i Rektor Sławomir Wiak w swych krótkich przemówieniach na początku uroczystości podkreślili, że Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej to jednostka wyjątkowa. To tu, przy ścisłej współpracy z innymi wydziałami, dąży się do jak najszybszego rozwoju i jak największego sukcesu naszej uczelni, a jednocześnie na pierwszym miejscu zawsze stawia się studenta – jego szeroko pojęte wykształcenie, które umożliwi mu w przyszłości dojście do najwyższych szczebli kariery.

Już od niemal 25 lat dążenia te przynoszą realne efekty – ponad 2500 absolwentek i absolwentów, którzy doskonale radzą sobie na rynku pracy. Od początku istnienia misją IFE jest bowiem kształcenie wykwalifikowanych inżynierów, wyposażonych zarówno w kompetencje zawodowe, jak i umiejętności miękkie, a to wszystko w atmosferze multikulturowości, która jest jedną z naszych podstawowych wartości. 


Data wpisu: 2016-12-21
Data aktualizacji: 2016-12-21
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz
Foto

Jednostki