WikampFb

Calcul des couts pour ingénieurs, Management de la qualité et de la sécurité, Production Engineering and Documentation, Quality Management, Organization of Production Systems

A+ / A-

Konsultacje dla studentów realizujących przedmioty:

Calcul des couts pour ingénieurs
Management de la qualité et de la sécurité
Production Engineering and Documentation
Quality Management
Organization of Production Systems

prowadzone przez Panią Dyrektor Dorotę Piotrowską odbędą się w dniu 15.02.2018 r., w godz. 9.00-11.00 w Budynku IFE.


Data wpisu: 2018-02-12
Data aktualizacji: 2018-02-12
Informacja wprowadzona przez: Agnieszka Roganowicz

Jednostki