WikampFb

Godziny dziekańskie- IT, CSIT

A+ / A-

W związku z Łódzkimi Dniami Informatyki, Dziekan Wydziału FTIMS prof. dr hab. Piotr Liczberski, ogłasza godziny dziekańskie dla studentów kierunku Information Technology oraz Computer Science & Information Technology w dniu 21 listopada 2018 r. w godz. 8:00-15:00 - do odpracowania w innym terminie.


Data wpisu: 2018-11-06
Data aktualizacji: 2018-11-06
Informacja wprowadzona przez: Ewa Leśnik

Jednostki