WikampFb

IFE gospodarzem konferencji logistycznej

A+ / A-

24 listopada 2016 roku w budynku IFE odbyła się konferencja „Łódź – Centrum Logistyki na skrzyżowaniu szlaków Silk Road i Amber Road”, zorganizowana przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ oraz Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta.

 

Głównym celem powyższego, całodniowego wydarzenia było nakreślenie strategii powstania i rozwoju w naszym mieście wielkiego, trójmodalnego Centrum Logistycznego, obsługującego całą Europę Środkowo-Wschodnią.

Seminarium rozpoczęło się krótkim briefingiem prasowym, po którym nastąpiło oficjalne powitanie ze strony organizatorów. Jako pierwsi głos zabrali Wiceprezydent Miasta Łodzi Ireneusz Jabłoński oraz Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak. Zgodnie podkreślili, jak ważne jest, że to właśnie Politechnika Łódzka stała się gospodarzem seminarium. To bowiem w głównej mierze nasza uczelnia miałaby w przyszłości kształcić kadrę pracowników łódzkiego hubu logistycznego.

Po Wiceprezydencie i Rektorze wystąpili także prezes Portu Lotniczego Łódź dr Tomasz Szymczak oraz Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburg w Polsce Conrad Bruch, który objął wydarzenie patronatem honorowym. Obecność Luksemburga w kontekście tej właśnie konferencji nie była przypadkowa. W lipcu 2016 roku Wiceprezydent Jabłoński wraz z Wicedyrektor IFE dr Dorotą Piotrowską oraz prezesem Portu Lotniczego Łódź Tomaszem Szymczakiem odwiedzili Luksemburg, gdzie mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu tamtejszego centrum logistycznego, będącego jednym z najprężniej działających hubów tego typu w Europie. Doświadczenia i sukces luksemburskich przedsiębiorców stały się inspiracją i bodźcem do podjęcia jak najszybszych działań w celu stworzenia podobnego centrum właśnie w Łodzi.

Po kilku słowach wstępu rozpoczęła się sesja plenarna, obejmująca kilka wystąpień strategicznych. Otworzył ją Wiceprezydent Jabłoński, który nazwał konferencję „początkiem realizacji w naszym mieście nowego, wielkiego przedsięwzięcia”, stanowiącego ukoronowanie unikatowego położenia Łodzi na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2. Wiceprezydent położył duży nacisk na potrzebę rozwijania wymiany biznesowo-handlowej z Chinami, poprzez zbudowanie polsko-chińskiego hubu kolejowego. Podkreślił również, że podstawą skutecznej realizacji omawianego pomysłu będą wykształceni inżynierowie i managerowie, którzy stworzą i w przyszłości poprowadzą nowe Centrum Logistyczne. Dlatego też nie powstanie ono bez zaangażowania Politechniki Łódzkiej.

Po prezydencie głos zabrali jedni z ważniejszych gości seminarium - Malik Zeniti, General Manager Cluster for Logistics w Luksemburgu oraz Zhou Ming z chińskiej firmy Chengdu International Railway Service Co., która obsługuje połączenia kolejowe na linii Chengdu – Łódź.

Po zakończeniu sesji plenarnej uczestnicy konferencji mieli okazję przysłuchiwać się równolegle odbywającym się panelom dyskusyjnym, dotyczącym trzech rodzajów transportu: drogowego, lotniczego oraz kolejowego. Wnioski z każdego panelu zostały przedstawione podczas sesji podsumowującej, będącej ostatnią częścią seminarium. Okazało się, że przedstawiciele wszystkich trzech gałęzi transportu optymistycznie patrzą na koncepcję stworzenia w Łodzi wielkiego hubu logistycznego, który scali działalność centrum kołowego w Strykowie, centrum Rzgów, Portu Lotniczego Łódź oraz planowanego, polsko-chińskiego hubu kolejowego. W powstanie tego ostatniego szczególnie wierzy Tomasz Grzelak, prezes zarządu firmy Hatrans Logistics, obsługującej połączenia kolejowe Łódź-Chengdu, który przedstawił na konferencji swoją prezentację.

Na zakończenie seminarium raz jeszcze wystąpił prezes Portu Lotniczego Łódź, który opowiedział o zamiarach uczynienia z Lotniska im. Władysława Reymonta największego lotniska cargo w tej części Europy, a zaraz po nim Wiceprezydent Ireneusz Jabłoński, który podsumował założenia dotyczące stworzenia trójmodalnego Centrum Logistycznego. Główne wyzwania strategiczne, które stoją przed naszym miastem to budowa polsko-chińskiego hubu kolejowego, wzmocnienie funkcji cargo na łódzkim lotnisku i połączenie w jedno wszystkich trzech rodzajów transportu. Co do wyzwań operacyjnych, jednym z najważniejszych będzie wspomniane wcześniej wykształcenie przyszłych kadr przez łódzkie technika i uczelnie, w szczególności przez Politechnikę Łódzką, która w kooperacji z Uniwersytetem Łódzkim planuje otworzenie nowego kierunku związanego z logistyką.

Konferencja doskonale pokazała, że w biznesie najważniejsza nie jest konkurencja, a kooperacja. To właśnie kooperacja kluczowych graczy z dziedziny logistyki w naszym mieście pozwoli na realizację przedstawionej, na razie na slajdach, koncepcji.

Konferencję patronatem objęło Ministerstwo Rozwoju.

Więcej informacji na stronach: http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/wielkie-centrum-logistyczne-w... oraz https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1360316827334326/.


Data wpisu: 2016-11-25
Data aktualizacji: 2016-11-25
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz
Foto

Jednostki