WikampFb

International Project Week w Saxion

A+ / A-

Saxion University of Applied Sciences zaprasza studentów Politechniki Łódzkiej na International Project Week, który odbędzie się między 4 a 8 Lutego 2019 r.

Nabór otwarty jest dla wszystkich studentów posługujących się językiem angielskim na poziomie B2 i wyższym.

Projekty realizowane będą w zespołach międzynarodowych, we współpracy z firmami. Dwa zespoły prowadzą ten sam projekt w celu porównania koncepcji i punktów widzenia. W skład zespołu projektowego wchodzą studenci reprezentujący kierunki techniczne i biznesowe, pochodzący z różnych krajów. Nie jest wymagany określony rok studiów, co pozwala na duże zróżnicowanie dziedzinowe i kulturowe, wielość punktów widzenia, jak i na dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Liderem zespołu jest student/ka o największym doświadczeniu, zazwyczaj student/ka starszych lat. Lider zespołu jest odpowiedzialny za kontakt z firmą. Mentorem zespołu jest nauczyciel akademicki.

Projekt kończy się prezentacją z udziałem firm.

Opłata: Saxion University nie pobiera opłaty za uczestnictwo od studentów Politechniki Łódzkiej. Student ponosi opłatę za zakwaterowanie i dojazd. Zakwaterowanie: Studenci są zakwaterowani w domach studentów holenderskich i wnoszą 100 Euro opłaty.

Dojazd: Koszt dojazdu pokrywa student, przy ewentualnym udziale swojego macierzystego Wydziału. Współfinansowanie Wydziału zależy od decyzji władz danej jednostki. Dojazd organizowany jest samochodami lub busem typu „door to door”.

Studenci proszeni są o przesłanie zgłoszenia wraz z krótkim „Statement of Interest” w języku angielskim na adresy:

dariusz.witkowski@p.lodz.pl

grazyna.budzinska@p.lodz.pl

w terminie do 15 grudnia 2018 r.

 

Zebranie informacyjne dla kandydatów odbędzie się w grudniu, o jego terminie powiadomimy droga mailową.

Więcej informacji znajduje się na: https://www.saxion.nl/over-saxion/organisatie/academies/life-science-engineering-and-design-led/international-project-week-english


Data wpisu: 2018-11-26
Data aktualizacji: 2018-11-26
Informacja wprowadzona przez: Joanna Włodarczyk

Jednostki