WikampFb

KISS

A+ / A-

Krótka Indywidualna Ścieżka Studiowania (KISS) jest to oferta skierowana  do wybitnych studentów, którzy dzięki wytężonej pracy będą mogli uzyskać stopień naukowy doktora po 6 latach (tytuł inżyniera po 3 latach, tytuł magistra po 1 roku i stopień doktora po kolejnych 2 latach).

Podstawowym założeniem Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studiowania jest włączenie najwybitniejszych studentów, już od pierwszych chwil ich obecności na uczelni, do udziału w projektach badawczych. Efekty kształcenia zdefiniowane dla kierunków, na których studiują, zdobywają oni poprzez udział w innowacyjnych formach kształcenia i samodzielnego uczenia się, takich jak Problem-based Learning, Research-based Learning, Design Thinking.

Studenci są oddawani  pod opiekę naukową młodych, ale już bardzo doświadczonych i utytułowanych naukowców, którzy pełnią rolę ich przewodnika i  dbają o jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego studentów.

Studenci kształcący się w ramach KISS biorą udział w licznych projektach interdyscyplinarnych, przedsięwzięciach międzynarodowych i szkołach letnich na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Twórcy inicjatywy Krótkiej Ścieżki założyli również, że przed ukończeniem studiów magisterskich przynajmniej część studentów będzie prowadziła własne projekty badawcze.

Bardzo ważnym elementem Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studiowania, jest wyjazd do najbardziej renomowanych uczelni europejskich i światowych, celem zdobycia bogatego doświadczenia, jak również, w niektórych przepadkach, drugiego dyplomu.

Krótka Indywidualna Ścieżka Studiowania jest ogromną szansą rozwoju dla wybitnie uzdolnionych studentów. Daje im możliwość osiągania szczebli kariery naukowej w dużo szybszym tempie.

Zarządzenie Rektora PŁ w sprawie KISS znajduje się w załączniku


Data wpisu: 2015-11-18
Data aktualizacji: 2015-11-18
Informacja wprowadzona przez: Dariusz Owczarek
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
zarzadzenie_rektora_w_sprawie_kiss.pdf329.34 KB

Jednostki