75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Komunikat - zmiany w organizacji roku akademickiego 2019/2020

A+ / A-

Komunikat Nr 14/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 1 czerwca 2020 r.

 

Komunikat wydany na podstawie Zarządzenia Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 w Politechnice Łódzkiej.

 

1. W Komunikacie Nr 11/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 21 maja 2020 r. dotyczącym zmiany w organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Politechnice Łódzkiej w Załączniku nr 3 tabela „Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020” otrzymuje brzmienie:

OKRES ZAJĘĆ:  02.03.2020 r. – 23.06.2020 r.

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA

24.06.2020 r. – 12.07.2020 r. i 31.08.2020 r. – 24.09.2020 r.

WAKACJE LETNIE

13.07.2020 r. – 30.08.2020 r.

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego – 31.03.2020 r.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim - 16.09.2020 r.

25.09.2020 r. – godz. 14:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany

25.09.2020 r. – godz. 14:01 Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID

25.09.2020 r. – godz. 14:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli

29.09.2020 r. – godz. 12:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID

29.09.2020 r. – godz. 14:00 Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach

30.09.2020 r. – godz. 9:00 Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

od 1.10.2020 r. – godz. 8:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez prodziekanów.

 

2. Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

 

 

Rektor PŁ,
prof. Sławomir Wiak


Data wpisu: 2020-06-01
Data aktualizacji: 2020-06-01
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz

Jednostki