WikampFb

MINISTER GOWIN WRĘCZY STYPENDIA W IFE

A+ / A-

16 marca 2017 roku podczas uroczystej Gali w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) najzdolniejsi studenci - laureaci Konkursu Fundacji Politechniki Łódzkiej, otrzymają z rąk Jarosława Gowina - wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, jednorazowe stypendia.

 

W konkursie wyłonionych zostało 10 laureatów, którzy otrzymają stypendia w wysokości 5 tysięcy zł. Zostali oni wybrani spośród 71 kandydatów ze wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej. Ich nazwiska poznamy podczas uroczystej gali, na której gość honorowy - minister Jarosław Gowin, wygłosi wykład.W ocenie złożonych wniosków na konkurs  brano pod uwagę aż 11 kryteriów, a wśród nich: działalność w kołach naukowych, dorobek publikacyjny, udział w konferencjach, uczestnictwo w projektach naukowo - badawczych, odbyte praktyki i staże, nagrody i wyróżnienia w konkursach, uzyskane certyfikaty, współpracę międzynarodową oraz inne osiągnięcia, nie wymienione wyżej, związane z rozwojem naukowym.Sponsorami stypendiów są: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (6 stypendiów), Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (2 stypendia) oraz ICT Polska Centralna Klaster (2 stypendia).

 


Data wpisu: 2017-03-15
Data aktualizacji: 2017-03-15
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz

Jednostki