75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Mistrzowie Dydaktyki dla studentów PŁ

A+ / A-

Zapraszamy do skorzystania w wyjątkowej okazji indywidulanej pracy z tutorem!

 

Jeśli jesteście zainteresowani poszerzeniem wiedzy, realizacją dodatkowego, ciekawego projektu lub potrzebujecie indywidualnego wsparcia w nauce, możecie skorzystać z dodatkowych zajęć lub pomocy tutora, nauczyciela akademickiego Politechniki Łódzkiej uczestniczącego w projekcie Mistrzowie Dydaktyki.

Jeden student może skorzystać ze wsparcia więcej niż jednego nauczyciela akademickiego. Ze wsparcia danego nauczyciela akademickiego student może skorzystać indywidualnie lub w grupie.

Szczegółowe zasady udziału studentów PŁ w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu, lista tutorów oraz formularz zgłoszeń są dostępne na stronie http://www.cwm.p.lodz.pl/pl/projekty-i-programy-miedzynarodowe/projekty-...

Rekrutacja studentów będzie otwarta do wyczerpania liczby godzin będących do dyspozycji dla każdego nauczyciela akademickiego biorącego udział w projekcie.

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Łódzką na zlecenie Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Działania 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.04.03.00-00-0074/17).

 

Biuro Projektu

Mistrzowie Dydaktyki na PŁ

Centrum Współpracy Międzynarodowej

ul. Źwirki 36, budynek A16, pokój. 110

tel. 638 38 75


Data wpisu: 2019-10-10
Data aktualizacji: 2019-10-10
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz

Jednostki