WikampFb

Pracownicy IFE

A+ / A-

Dyrektor IFE

 

dr inż. Tomasz Saryusz Wolski

telefon: (42) 638 38 49

e-mail: tomasz.saryusz-wolski@p.lodz.pl

 

Biuro ds. Studenckich

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 211
90-539 Łódź

 

Pracownicy:

 

mgr Joanna Olejnik

Lider Biura

telefon: (42) 638 38 30

e-mail: joanna.olejnik@p.lodz.pl

 

mgr Zuzanna Panasiuk

Sprawy studenckie

telefon: (42) 638 38 33

e-mail: zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl

 

mgr Anna Uszpolewicz

Sprawy studenckie

telefon: (42) 638 38 34

e-mail: anna.uszpolewicz@p.lodz.pl

 

mgr Ewa Leśnik

Plany studiów / Team Project / Absolwenci

telefon: (42) 638 38 31

e-mail: ewa.lesnik@p.lodz.pl

 

mgr Anna Gruszczelak

Programy studiów / Obciążenia dydaktyczne / Absolwenci

telefon: (42) 638 38 61

e-mail: anna.gruszczelak@p.lodz.pl

 

mgr inż. Agnieszka Roganowicz

Podwójne dyplomy / Projekty dydaktyczne

telefon: (42) 638 38 11

e-mail: agnieszka.roganowicz@p.lodz.pl

 

Biuro ds. Studiów Międzynarodowych

 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 208
90-539 Łódź

  

Pracownicy:

 

dr inż. Małgorzata Miller

Współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego

telefon: (42) 638 38 23

e-mail: malgorzata.miller@p.lodz.pl

 

mgr Sylwia Frydrychowska-Celmer

Współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego

telefon: (42) 638 38 47

e-mail: sylwia.celmer@p.lodz.pl

 

 

Sekcja Administracyjna

 

Żwirki 36, bud. A-16
90-539 Łódź

  

Pracownicy:

 

mgr Ewa Malczyk

Lider Sekcji

telefon: (42) 638 38 21

e-mail: ewa.malczyk@p.lodz.pl

 

mgr Magdalena Wasilewska

Prowadzenie dokumentacji w ramach Systemu Kontroli Zarządczej CWM i Zarządzania Jakością

telefon: (42) 638 38 19

e-mail: magdalena.wasilewska@p.lodz.pl

 

mgr inż. Beata Romańska

Pomoc materialna dla studentów / Rozliczanie faktur – dydaktyka

telefon: (42) 638 38 38

e-mail: beata.romanska@p.lodz.pl

 

mgr Magdalena Konat

Zamówienia publiczne / Ochrona danych osobowych

telefon: (42) 638 38 37

e-mail: magdalena.konat@p.lodz.pl

 

mgr Julita Dragan

Obsługa finansowa programów edukacyjnych (Erasmus+ , FSS)

telefon: (42) 638 38 60

e-mail: julita.dragan@p.lodz.pl

 

 

Sekcja Techniczno-Gospodarcza

 

Żwirki 36, bud. A-16
90-539 Łódź

  

Pracownicy:

 

mgr Ewa Malczyk

Lider Sekcji

telefon: (42) 638 38 21

e-mail: ewa.malczyk@p.lodz.pl

 

inż. Dariusz Owczarek

Administrowanie siecią komputerową

telefon: (42) 638 38 29

e-mail: dariusz.owczarek@p.lodz.pl

 

mgr inż. Piotr Bankowiak

Administrowanie siecią komputerową

telefon: (42) 638 38 39

e-mail: piotr.bankowiak@p.lodz.pl

 

Mirosław Trzciński

Archiwum / Sprawy techniczne

telefon: (42) 638 38 45

e-mail: miroslaw.trzcinski@p.lodz.pl


Data wpisu: 2018-01-17
Data aktualizacji: 2018-07-13
Informacja wprowadzona przez: Dariusz Owczarek

Jednostki