75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Prestiżowe projekty dla Politechniki Łódzkiej

A+ / A-

Politechnika Łódzka otrzyma dofinansowanie dla aż 3 projektów zgłoszonych w ramach 2 programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), stając się tym samym czołowym grantobiorcą wśród polskich uczelni wyższych. Wszystkie zwycięskie inicjatywy zostały zgłoszone przez Centrum Współpracy Międzynarodowej CWM PŁ.

 

Dwa z trzech projektów, które bezpośrednio dotyczą kierunków prowadzonych w IFE, zostaną zrealizowane w ramach programu „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”, którego celem jest aktywizacja polskich uczelni w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą oraz pozyskiwania zagranicznych studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych. Na 145 złożonych w programie wniosków dofinansowano jedynie 39 projektów. PŁ, jako jedna z nielicznych uczelni wyższych otrzymała dofinansowanie aż 2 inicjatyw. Pierwsza z nich – „Promocja oferty kształcenia Politechniki Łódzkiej w Maroku” zakłada promocję realizowanego w centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE kierunku „Gestion et Technologie” w mieście Marrakesz i tym samym pozyskanie kandydatów na studia z północnej Afryki. Drugi ze zgłoszonych projektów pod nazwą „Promocja oferty edukacyjnej Politechniki Łódzkiej wśród Polonii w Argentynie i Brazylii” obejmuje rozpropagowanie oferty anglojęzycznych studiów w PŁ wśród potencjalnych kandydatów wywodzących się z rodzin polonijnych Argentyny i Brazylii, poprzez organizację szkoły letniej „TUL Study Camp”. Komisja konkursowa doceniła nie tylko kompleksowość przedstawionych propozycji, ale również ich oryginalność i nowatorskość.

 

Trzeci, wygrany projekt uzyska dofinansowanie w ramach programu „PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej”, zakładającego doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Politechnika Łódzka otrzymała niemal 750 tys. zł. na realizację swojego projektu „Międzynarodowa wymiana doktorantów w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2018/2019”, który umożliwi rozwój kompetencji doktorantów PŁ, związanych z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami, poprzez udział w krótkookresowej mobilności zagranicznej.

 

Misją Międzynarodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.


Data wpisu: 2018-10-05
Data aktualizacji: 2018-10-05
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz

Jednostki