WikampFb

Projekt „MEGAFON” zakończony

A+ / A-

10 czerwca 2017 w Instytucie Fizyki PŁ odbył się piknik, wieńczący trwający ponad trzy miesiące projekt „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe”.

 

Celem projektu realizowanego przez Wydział Chemiczny PŁ we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE była popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań w niemal stuosobowej grupie młodzieży szkolnej z województwa łódzkiego, w wieku od 12 do 16 lat. Dzięki wykładom, laboratoriom i zajęciom projektowym młodzież miała szansę na rozwinięcie zainteresowań przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych oraz kompetencji miękkich i pracy w grupie.

 

Przez cały kwartał uczniowie z trzech gimnazjów: Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, Gimnazjum nr 38 w Łodzi oraz Gimnazjum nr 29 w Łodzi pracowali w grupach nad własnym mini projektem, łączącym pozyskaną wiedzę z dziedzin ścisłych – fizyki i chemii, z nowopoznanymi umiejętnościami interpersonalnymi. Tematy swoich projektów, jak np. GPS, Leki i Antybiotyki czy Metale, które zmieniły świat, uczestnicy losowali podczas pierwszych zajęć Team Building & Communication Skills. Każdy z 18 zespołów (po 6 zespołów z każdego z gimnazjów), z pomocą nauczycieli-mentorów przez kolejne tygodnie pracował nad wylosowanym zagadnieniem naukowym, które przedstawił na infograficznym, kreatywnym plakacie. Każdy z plakatów miał obrazować nie tylko krótką historię danego wynalazku, ale również jego działanie i najważniejsze zastosowania.

 

Efekty swojej ciężkiej pracy młodzi studenci przedstawili podczas pikniku podsumowującego projekt, który odbył się 10 czerwca 2017 roku. W ramach konkursu każdy z zespołów prezentował swój plakat przed komisją, w składzie której znaleźli się między innymi: Dziekan Wydziału Chemicznego prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska, Dziekan Wydziału FTIMS prof. dr hab. Piotr Liczberski oraz Wicedyrektor IFE mgr Paweł Hillebrandt. Jurorzy mieli za zadanie wybrać po jednej zwycięskiej drużynie z każdego gimnazjum. Wybór był niezwykle trudny. Uczestnicy byli nie tylko doskonale przygotowani pod względem merytorycznym, ale wykazali się również niezwykłą pomysłowością i starannością w przygotowaniu prezentacji.

Piknik urozmaiciły pokazy kół naukowych PŁ, podczas których uczniowie niecierpliwie czekali na wyniki konkursu. Ostatecznie 3 główne nagrody zdobyły drużyny pracujące nad zagadnieniami: „Folia bąbelkowa”, „Promieniotwórczość, a zdrowie i życie ludzi” oraz „Metale, które zmieniły świat”. Nagrodę publiczności zdobyła natomiast drużyna z Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, która pracowała nad tematem „GPS”.

 

Projekt „MEGAFON – Mega Fajne Odkrycia Naukowe” był współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy". Dzięki udziałowi w inicjatywie, młodzież miała możliwość zapoznania się z atmosferą uczelni wyższej. Być może część uczestników w przyszłości zasili szeregi studentów PŁ.

 


Data wpisu: 2017-06-12
Data aktualizacji: 2017-06-12
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz
Foto

Jednostki