WikampFb

Skąd się bierze prąd?

A+ / A-

W ramach szóstych zajęć projektu MEGAFON, obejmujących wykład oraz część laboratoryjną, uczniowie dowiedzieli się niemal wszystkiego o prądzie elektrycznym.

 

Podczas wykładu, poprowadzonego przez dr. inż. Andrzeja Brozi, omówione zostały zjawiska, którym towarzyszy powstawanie siły elektromotorycznej i przepływ prądu. Uczestnicy usłyszeli nie tylko o wykorzystaniu prądu przez człowieka do budowy różnorakich źródeł zasilania, ale również poznali, skomplikowane skądinąd, wzory fizyczne – na prawo Ohma czy natężenie prądu.

 

Podobnie, jak podczas poprzednich zajęć projektowych, udział uczniów nie sprowadził się jedynie do wysłuchania wykładu. Wzięli oni udział w laboratorium, podczas którego samodzielnie wykonywali zaproponowane przez prowadzącego ćwiczenia. Po zapoznaniu się z podstawowymi przyrządami pomiarowymi, stosowanymi do określania wielkości elektrycznych, przystąpili do wykonywania własnych pomiarów – pomiaru rezystencji opornika liniowego, napięcia i natężenia prądu oraz przepływu prądu przez diodę. Mieli również możliwość naocznego sprawdzenia prawdziwości prawa Ohma, o którym dr. Brozi opowiedział w czasie wykładu.

 

Pomimo, że omawiane tego dnia zagadnienie nie należało do najłatwiejszych, skomplikowane wzory i pomiary nie zraziły uczestników. Stanowiły też doskonały wstęp do treści, z którymi już niebawem zetkną się na szkolnych lekcjach fizyki.

 

Zajęcia na temat prądu przeprowadzone zostały w ramach laboratorium Podstaw Miernictwa i Elektroniki wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.


Data wpisu: 2017-04-19
Data aktualizacji: 2017-04-19
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz
Foto

Jednostki