WikampFb

Spotkanie koordynatorów programu EPS na IFE

A+ / A-

W dniach 20-21 października 2016 r. w budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego przy ul. Żwirki 36 w Łodzi odbyła się kolejna edycja międzynarodowego spotkania koordynatorów akademickiego programu EPS (ang. Annual Providers’ Meeting).

 

European Project Semester (w skrócie EPS) to specjalnie opracowany, międzynarodowy program, realizowany w 18 uczelniach z 12 krajów europejskich: Belgii, Hiszpanii, Rumunii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Austrii, Francji, Finlandii oraz Polski. EPS dedykowany jest studentom, którzy ukończyli co najmniej 2 lata nauki na wyższej uczelni, a jego założeniem jest praca młodzieży w grupach nad interdyscyplinarnymi projektami w języku angielskim. Wszystko po to, by wyposażyć młodych ludzi we wszelkie narzędzia, niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku pracy. EPS wspiera ideę multikulturowości, jednocześnie rozwijając w studentach umiejętności miękkie, takie jak zdolność komunikacji, pracy w grupie czy sprawnego rozwiązywania problemów.

 

Każda z partnerskich uczelni EPS reprezentowana jest przez osobę koordynatora, który czuwa nad sprawną realizacją programu w swojej instytucji. Wszyscy koordynatorzy raz do roku spotykają się w jednym z krajów członkowskich podczas dwudniowego Annual Providers’ Meeting. Coroczne zjazdy są okazją do wymiany doświadczeń, jak również dyskusji na temat wyzwań oraz pogłębiania współpracy w ramach EPS. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej. Nasza uczelnia, jako jedyna w Polsce, jest członkiem sieci EPS, do której przynależymy już od ponad 10 lat.

 

Więcej informacji na temat programu EPS oraz jego realizacji w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej odnaleźć można na stronach http://www.ife.p.lodz.pl/pl/european-projectsemester oraz http://europeanprojectsemester.eu/info/Introduction.


Data wpisu: 2016-10-24
Data aktualizacji: 2016-10-24
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz
Foto

Jednostki