WikampFb

Termin składania prac dyplomowych - Studenci BT, GT, MG, MPE - ZIIP

A+ / A-

Drodzy Studenci,

Poniżej przedstawiamy harmonogram składania prac dyplomowych dla studentów ostatniego semestru, studiujących w ramach IFE na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji:

- dla studentów, którzy chcieliby złożyć egzamin dyplomowy w lipcu, ostateczny termin składania prac to 28 czerwca 2018 r.

- dla studentów, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji na studia drugiego stopnia w PŁ, ostateczny termin składania prac to 7 września 2018 r.

- dla pozostałych studentów do końca semestru tj. do 30.09.2018 r.

Przez złożenie pracy dyplomowej rozumiemy uzyskanie zaliczenia z pracy dyplomowej potwierdzone wpisem w systemie


Data wpisu: 2018-06-13
Data aktualizacji: 2018-06-13
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk

Jednostki