75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Terminy składania podań 2020/21

A+ / A-

Drodzy Studenci,

pragniemy poinformować, że zgodnie z terminami obligatoryjnymi w Politechnice Łódzkiej ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej upływa 16.09.2020 roku. W związku z powyższym wszyscy studenci ostatniego semestru studiów, którzy nie otrzymają w w.w. terminie wpisu z pracy dyplomowej w systemie i/lub z pozostałych przedmiotów wymaganych programem studiów, a chcą kontynuować studia, mają obowiązek złożyć odpowiednie podanie do Biura ds. Studenckich IFE w nieprzekraczalnym terminie, czyli do 17.09.2020 r.
Poprzez odpowiednie podanie rozumiemy:
- podanie wygenerowane z webdziekanatu i zaadresowane do odpowiedniego Prodziekana ds. Studenckich danego Wydziału, opatrzone opinią promotora o stanie zaawansowania pracy dyplomowej wyrażonym w procentach.
Uwaga! Studenci Wydziału FTIMS mają obowiązek dodatkowo załączyć kserokopię karty tematu pracy dyplomowej z uaktualnioną opinią promotora.

Podania dotyczące zmian w programie studiów (np. IPS, wybór "elective course") w semestrze zimowym 2020/21 należy składać wyłącznie do 22.10.2020 r. Podania papierowe o "elective course" są wymagane od wszystkich studentów zobowiązanych do realizacji "elective course" w danym semestrze, nawet jeśli na dany "elective course" były zapisy na platformie wikamp.

Przypominamy, aby przed zamknięciem systemu sprawdzić na webdziekanacie czy wszystkie zdobyte w ciągu semestru oceny i zaliczenia są wprowadzone do systemu poprawnie. Jeśli zauważą Państwo błąd lub brak wpisu, mają Państwo obowiązek poinformować o tym prowadzącego odpowiadającego za dany wpis. Brak reakcji na zgłoszony błąd powinien być przez Państwa zgłoszony do właściwego Prodziekana ds. Studenckich i pracownika Biura ds. Studenckich IFE w terminie wyznaczonym na weryfikację ocen przez studentów. Terminy obligatoryjne w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2019/20 w semestrze letnim dostępne są tutaj: https://www.ife.p.lodz.pl/pl/Terminy-Obligatoryjne

Prosimy o opłacenie wszelkich zaległości finansowych wobec Politechniki Łódzkiej przed zamknięciem semestru. Studenci, którzy mają zaległości finansowe nawet w wysokości 0,1 zł nie otrzymają rejestracji na kolejny semestr studiów.
Studenci, którzy nie zrealizowali obowiązkowego szkolenia BHP w terminie lub nie mają ważnych badań lekarskich również nie mogą otrzymać rejestracji na kolejny semestr studiów


Data wpisu: 2020-09-11
Data aktualizacji: 2020-09-14
Informacja wprowadzona przez: Agatka Kaźmierczak

Jednostki