WikampFb

Terminy składania podań dla studentów IFE

A+ / A-

Drodzy Studenci,

Informujemy, że wszelkie podania dotyczące rejestracji na semestr letni 2017/18 (np. powtarzanie semestru dyplomowego, przedłużenie złożenia pracy dyplomowej) należy złożyć do Biura ds. Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 16.02.2018 r. 
Niezłożenie podań skutkuje wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów. Powyższe dotyczy studentów, którzy nie spełnili warunków rejestracji na kolejny semestr lub nie złożyli w terminie pracy dyplomowej. Warunki rejestracji na kolejny semestr dla poszczególnych kierunków studiów znajdują się tutaj: http://ife.p.lodz.pl/pl/zasady-rejestracji .

Podania dotyczące zmian w programie studiów (np. IPS, wybór elective course) w semestrze letnim 2017/18 należy składać wyłącznie do 09.03.2018 r.

Pozdrawiamy,
Biuro IFE

PS. Wszelkie informacje otrzymane wcześniej, dotyczące warunków rejestracji i terminów składania podań, a nie podpisane przez Biuro IFE, nie dotyczą studentów IFE. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem IFE.

 


Data wpisu: 2018-02-12
Data aktualizacji: 2018-02-12
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk

Jednostki