WikampFb

UWAGA Studenci Wydziału ZIIP - 7 sem. I stopnia, 3 sem. II stopnia

A+ / A-

Indicating IFEk - little man made from the letter i

Drodzy Studenci!

Pragniemy przypomnieć, że wszyscy studenci zarejestrowani na semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy zobowiązani są do wyboru promotora pracy dyplomowej i zgłoszenia tematu pracy dyplomowej. Jak podaje regulamin dyplomowania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji jednostki dydaktyczne Wydziału przygotowują listy promotorów i proponowane przez nich obszary tematyczne prac dyplomowych na dany rok akademicki w terminie do 15 października i podają je do wiadomości studentom. 
Student, w terminie od 15 października do 15 stycznia podejmuje decyzję o wyborze obszaru tematycznego i promotora oraz uzgadnia z promotorem temat pracy dyplomowej. Do 15 stycznia student składa kartę zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (załącznik 3 do regulaminu dyplomowania - dostepny na stronie wydziału) w jednostce, w której zatrudniony jest promotor. Studenci, którzy nie złożyłą karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zostaną przydzieleni do promotorów wybranych poprzez właściwych Prodziekanów w porozumieniu z kierownikami jednostek.


Data wpisu: 2018-11-23
Data aktualizacji: 2018-11-23
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk

Jednostki