75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Wyjątkowa Inauguracja Roku w IFE

A+ / A-

5 października 2017 roku w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej odbyła się 25. Inauguracja Roku Akademickiego dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

 

Przez wzgląd na srebrny jubileusz 25-lecia istnienia IFE, program tegorocznej Inauguracji był niezwykle bogaty, a charakter wydarzenia wyjątkowo uroczysty.  Po wygłoszeniu przysięgi, każdy student otrzymał specjalnie zaprojektowany, pamiątkowy certyfikat. Tegoroczni, nowo przyjęci studenci mieli także niebywałą okazję, by poznać i wysłuchać Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosława Gowina, który zaszczycił uroczystość swoją obecnością. W swym przemówieniu Minister Gowin zaapelował do kilkuset zebranych na Sali młodych ludzi, by na każdym etapie kształcenia i późniejszego życia zawodowego byli dumni ze swojej polskości, ale by czuli się również pełnoprawnymi Europejczykami. Podkreślił, że pomimo olbrzymich perspektyw, jakie studia w IFE dają na niwie międzynarodowej ma nadzieję, że przyszli absolwenci zostaną w kraju i swymi zdolnościami wzbogacą rodzimy rynek pracy.

 

Na tegorocznej Inauguracji pojawili się również inni, nie mniej wyjątkowi goście – adepci Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera, która została tego wieczoru oficjalnie otwarta przez władze uczelni.

FAMI to unikatowy projekt IFE, stworzony przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), skierowany do młodzieży z Łodzi i regionu łódzkiego. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja kultury francuskiej, a także pokazanie młodym ludziom, jak wielkie szanse daje znajomość języka francuskiego w późniejszym życiu zawodowym. Do pierwszej edycji projektu, obejmującej roczny cykl zajęć, zaproszone zostały szkoły, które od lat propagują język francuski oraz kulturę Francji wśród swoich uczniów. Spośród wielu kandydatów, wyłonionych zostało łącznie 28 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z całego województwa, którzy podczas uroczystości wystąpili przed publicznością w specjalnie zaprojektowanych togach z logo projektu. Młodzież została uroczyście powitana przez dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ – dr Dorotę Piotrowską w obecności Konsul Honorowej Francji w Łodzi Alicji Bień, a każdy z młodych „studentów” otrzymał imienny dyplom. Nie zabrakło również czasu na wspólne, grupowe zdjęcie z Ministrem Gowinem i Rektorem PŁ prof. Sławomirem Wiakiem.

 

Wydarzenie podczas wykładu inauguracyjnego podsumował dr Tomasz Saryusz-Wolski – dyrektor Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, które od lipca 2017 roku wchodzi w skład Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ. Swoje wystąpienie dr Wolski poświęcił w głównej mierze umiejętnościom XXI wieku oraz trendom i zmianom, zachodzącym w procesie kształcenia. Dziś, kiedy rynek pracy staje się coraz bardziej dynamiczny, a osoby wykształcone zmieniają miejsce pracy nawet kilkunastokrotnie w ciągu całego życia zawodowego, tradycyjne metody nauczania i uczenia się przestały zdawać egzamin. Nowa rzeczywistość zmusza młodych ludzi do tzw. „lifelong learning”, czyli uczenia się przez całe życie. Muszą oni wykształcić w sobie nowoczesne umiejętności, takie jak kreatywność, umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów i zdolność do pracy w zespole. Zamiast tylko zapamiętywać zastane treści, muszą nauczyć się kreować nowe. Nabycie powyższych kompetencji umożliwiają studia w IFE PŁ, gdzie wdrożone zostały nowoczesne metody rozwiązywania problemów, a system sytuujący nauczyciela w centrum procesu kształcenia, został zastąpiony przez system skoncentrowany na studencie, który jest jedynie wspierany i inspirowany przez nauczyciela-mentora.

 

Tradycyjnie, jak co roku, Inaugurację IFE zakończyła sesja zdjęciowa, podczas której studenci każdego z programów zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii.

 


Data wpisu: 2017-10-06
Data aktualizacji: 2017-10-06
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz
Foto

Jednostki