75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Absolwenci IFE PŁ

A+ / A-

Dyplomy ukończenia Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE) ma już ponad 2.000 absolwentów PŁ!

 

Pod koniec roku organizowana jest uroczysta gala zakończenia studiów, podczas której absolwenci otrzymują specjalne certyfikaty. Wręczeniu certyfikatu towarzyszy prezentacja każdego absolwenta, podająca nie tylko temat jego pracy dyplomowej, ale także nazwę zagranicznej uczelni, w której odbył część studiów, a w przypadku 20% kończących studia w IFE także nazwę uczelni, w której uzyskali oni drugi dyplom. Podawane też jest miejsce danej osoby w rankingu absolwentów.

 

Absolwenci występują w uroczystych togach i biretach. Birety z datą ukończenia studiów pozostają pamiątką tego wydarzenia.

 

Jest to dla absolwentów i ich rodzin ważna uroczystość, organizowana na krótko przed Świętami Bożego Narodzenia głównie dlatego, że w tym czasie rozproszeni po kraju i świecie tegoroczni absolwenci IFE przyjeżdżają do rodzinnych domów. Rangę tej uroczystości podkreśli obecność rektora, prorektorów oraz dziekanów Wydziałów.


Data wpisu: 2015-04-22
Data aktualizacji: 2015-07-06
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka

Jednostki