WikampFb

Akty prawne

A+ / A-

Znak Paragrafu przy aktach prawnych PŁ na stronie IFE    STATUT Politechniki Łódzkiej


 

Znak Paragrafu przy aktach prawnych PŁ na stronie IFE    Regulamin Studiów obowiązujący w Politechnice Łódzkiej


 

Znak Paragrafu przy aktach prawnych PŁ na stronie IFE    Uchwała Senatu  Nr 13/2014  Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonej opłaty.


 

Znak Paragrafu przy aktach prawnych PŁ na stronie IFE    Komunikat Prorektora ds Edukacji z 15/06/2015 r. w sprawie opłat 

 

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej oraz ubezpieczeń zdrowotnych na rok akademicki 2015/2016 można znaleźć na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej-->Studenci-->Pomoc materialna, skąd pobrać można Regulamin pomocy materialnej dla studentów PŁ oraz Komunikaty rektora ds. studenckich dotyczące:

  • terminów składania podań o pomoc socjalną na rok akademicki 2015/2016;
  • wysokości poszczególnych rodzajów pomocy materialnej ;
  • punktacji oraz katalogu osiągnięć wykorzystywanych przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów ;
  • wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej ;

a także wszelkie niezbędne formularze podań i wniosków.

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2017-02-09
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk

Jednostki