75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Ceryfikaty europejskie

A+ / A-

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOCENIONA PRZEZ UE

 

Baner ECTS Label i Diploma Supplement Label

 

Komisja Europejska przyznała Politechnice Łódzkiej dwa wyróżnienia świadczące o europejskich standardach kształcenia na naszej uczelni:

  1. ECTS Label (na lata 2013-2016) oraz
  2. DIPLOMA SUPLEMENT Label (na lata 2013-2016). 

 

Uczelnia otrzymała ECTS Label już po raz drugi, na kolejne 4 lata. To europejskie wyróżnienie świadczy o tym, że nasza uczelnia spełnia standardy określone w systemie ECTS (europejski system transferu i akumulacji punktów), jest dowodem wysokiej jakości kształcenia i właściwej organizacji procesu studiów. Europejska marka ECTS promuje mobilność i współpracę uczelni w programie Erasmus, bowiem Politechnika Łódzka, mając prawo do używania znaku ECTS Label, jest dla zagranicznych studentów gwarantem tego, że zdobyta u nas wiedza i kompetencje, mogą być bez zastrzeżeń zaliczone do programu realizowanego w macierzystej uczelni.

 

DIPLOMA SUPLEMENT Label potwierdza, że wydawany przez Politechnikę Łódzką Suplement do dyplomu jest dokumentem zgodnym z wymaganiami Komisji Europejskiej. To ogromny atut dla absolwentów Politechniki Łódzkiej, ponieważ zwiększa ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Suplement do dyplomu Politechniki Łódzkiej oznaczony symbolem Diploma Suplement Label jest bowiem dla pracodawców w Polsce i Europie informacją, że uzyskana w Politechnice Łódzkiej wiedza, umiejętności i kompetencje są na poziomie akceptowanym i rozpoznawanym w Europie.

 

O randze tych wyróżnień świadczy również to, że z uwagi na wysokie wymagania Komisji Europejskiej, tylko niektóre uczelnie w Europie posiadają ECTS Label oraz Diploma Suplement Label.


Data wpisu: 2015-02-10
Data aktualizacji: 2015-09-08
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka
Foto
ECTS Label dla PŁ na lata 2013-2016
Diploma Supplement Label dla PŁ na lata 2013-2016

Jednostki