WikampFb

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ IFE

A+ / A-

Budynek IFE z rowerami   

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) , jest jednostką Politechniki Łódzkiej, która od prawie 30 lat prowadzi liczne programy techniczne studiów w języku angielskim lub francuskim.

 

 

    daje Ci możliwości:

 • rzetelnego wykształcenia inżynierskiego,
 • rozwoju kompetencji językowych,
 • jednoczesnego studiowania na polskiej i prestiżowej uczelni zagranicznej,
 • kreowania swojej przyszłej kariery w międzynarodowych firmach.

 

    zapewnia bezpłatne studia dzienne prowadzone w oparciu o nowoczesny model kształcenia:

 • jeden obowiązkowy semestr w uczelni zagranicznej – mobility semester,
 • możliwość uzyskania podwójnego dyplomu,
 • realizację programu nowoczesnymi metodami kształcenia – PBL, Design Thinking, Flipped Education
 • uzyskanie wymiernych efektów kształcenia porzez przejście od „systemu nauczania” do systemu wspomagania „uczenia się”,
 • wykorzystanie metody e-learning,
 • rozwijanie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 • przygotowanie do uczenia się przez całe życie – Lifelong Learning.

 

 


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2021-04-09
Informacja wprowadzona przez: Anna Gryszkiewicz