WikampFb

Dziekani

A+ / A-

DZIEKANI Wydziałów współpracujących z IFE:

 

Logo Wydziału Mechanicznego PŁ-W-1

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Logo Wydziału Elektrycznego PŁ - W-2

dr hab. inż. Sławomir Hausman

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska

Dziekan Wydziału Chemicznego

Logo Wydziału Biotechnologii PŁ-W-5

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Logo Wydziału Budownictwa i Architektury PŁ-W-6

dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Logo Wydziału Fizyki Technicznej PŁ-W-7

prof. dr hab. Piotr Liczberski

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Logo Wydziału OiZ PŁ-W-9

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ

Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

PRODZIEKANI / PEŁNOMOCNICY Wydziałów współpracujących z IFE:

 

dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ

Prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. Studiów Stacjonarnych

opiekujący się studentami:

 • Advanced Mechanical Engineering
 • Mechanical Engineering and Applied Computer Science

dr inż. Andrzej Romanowski

Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

ds. Studiów Stacjonarnych

opiekujący się studentami:

 • Telecommunications and Computer Science
 • Computer Science
 • Biomedical Engineering
 • Computer Science and Information Technology

dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ

Prodziekan Wydziału Chemicznego ds. Studenckich

opiekujący się studentami:

 • Advanced Biobased and Bioinspired Materials

dr inż. Stanisław Brzeziński

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności ds. Studenckich

opiekujący się studentami:

 • Biotechnology

dr inż. Jakub Miszczak

Prodziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

ds. Studiów Stacjonarnych

opiekujący się studentami:

 • Architecture Engineering

dr inż. Ewa Marciniak

Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

 • Information Technology
 • Science and Technology
 • Computer Science and Information Technology

dr inż. Maciej Bielecki

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji ds. Organizacji i Rozwoju

opiekujący się studentami:

 • Business and Technology
 • Gestion et Technologie
 • Management
 • Management and Production Engineering

Data wpisu: 2016-05-30
Data aktualizacji: 2017-12-01
Informacja wprowadzona przez: Joanna Olejnik

Jednostki