WikampFb

Dziekani

A+ / A-

DZIEKANI Wydziałów współpracujących z IFE:

 

Logo Wydziału Mechanicznego PŁ-W-1

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Logo Wydziału Elektrycznego PŁ - W-2

dr hab. inż. Sławomir Hausman

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska

Dziekan Wydziału Chemicznego

Logo Wydziału Biotechnologii PŁ-W-5

dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. PŁ

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Logo Wydziału Budownictwa i Architektury PŁ-W-6

dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Logo Wydziału Fizyki Technicznej PŁ-W-7

prof. dr hab. Piotr Liczberski

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Logo Wydziału OiZ PŁ-W-9

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

PRODZIEKANI Wydziałów współpracujących z IFE:

 

Wydział Mechaniczny

dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. Studenckich

opiekujący się studentami:

  • Mechanical Engineering
  • Mechanical Engineering and Applied Computer Science
  • Advanced Mechanical Engineering

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

dr inż. Andrzej Romanowski

Prodziekan ds. Studenckich

opiekujący się studentami:

  • Electronic and Telecommunication Engineering
  • Telecommunications and Computer Science
  • Computer Science
  • Biomedical Engineering
  • Biomedical Engineering and Technologies

Wydział Chemiczny

dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ

Prodziekan ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

  • Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

dr inż. Stanisław Brzeziński

Prodziekan ds. Studenckich

opiekujący się studentami:

  • Industrial Biotechnology
  • Biotechnology

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Jakub Miszczak

Prodziekan ds. Studenckich

opiekujący się studentami:

  • Architecture
  • Architecture Engineering

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

dr inż. Ewa Marciniak

Prodziekan ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

  • Information Technology
  • Science and Technology
  • Computer Science and Information Technology

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 

dr inż. Sylwia Flaszewska

Prodziekan ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

  • Business and Technology
  • Gestion et Technologie
  • Management
  • Management and Production Engineering

Data wpisu: 2016-05-30
Data aktualizacji: 2019-10-03
Informacja wprowadzona przez: Joanna Olejnik

Jednostki