WikampFb

Dziekani

A+ / A-

DZIEKANI Wydziałów współpracujących z IFE:

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Logo Wydziału Elektrycznego PŁ - W-2

dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik

Dziekan Wydziału Chemicznego

Logo Wydziału Biotechnologii PŁ-W-5

dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności

Logo Wydziału Budownictwa i Architektury PŁ-W-6

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Logo Wydziału Fizyki Technicznej PŁ-W-7

dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. uczelni

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Logo Wydziału OiZ PŁ-W-9

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

PRODZIEKANI DS. STUDENCKICH Wydziałów współpracujących z IFE:

 

Wydział Mechaniczny

dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. Studenckich

opiekujący się studentami:

 • Mechanical Engineering
 • Mechanical Engineering and Applied Computer Science
 • Advanced Mechanical Engineering

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. uczelni

Prodziekan ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

 • Electronic and Telecommunication Engineering
 • Telecommunications and Computer Science
 • Computer Science
 • Biomedical Engineering and Technologies
 • Biomedical Engineering
 • Computer Science and Information Technology

Wydział Chemiczny

dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ

Prodziekan ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

 • Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka

Prodziekan ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

 • Industrial Biotechnology
 • Biotechnology

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Piotr Ostrowski

Prodziekan ds. Studenckich

opiekujący się studentami:

 • Architecture
 • Architecture Engineering

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

dr inż. Ewa Marciniak, prof. uczelni

Prodziekan ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

 • Information Technology
 • Science and Technology
 • Modelling and Data Science

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji 

dr inż. Sylwia Flaszewska

Prodziekan ds. Studenckich

opiekująca się studentami:

 • Business Studies
 • Business and Technology
 • Gestion et Technologie
 • Master of Business Studies
 • Master of Operations Management
 • Management
 • Management and Production Engineering

Data wpisu: 2016-05-30
Data aktualizacji: 2020-10-01
Informacja wprowadzona przez: Joanna Olejnik

Jednostki