75lat.p.lodz.pl
WikampFb

I edycja FAMI zakończona

A+ / A-

9 czerwca 2018 roku w budynku IFE odbyła się uroczysta ceremonia zamknięcia trwającej od października, I edycji projektu Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera.

 

Głównym celem przedsięwzięcia, skierowanego do dzieci i młodzieży z Łodzi i regionu, stała się popularyzacja kultury francuskiej, a także pokazanie młodym ludziom, jakie korzyści może przynieść znajomość języka francuskiego w późniejszej, profesjonalnej karierze. Do udziału w pierwszej edycji FAMI zaproszone zostały szkoły, które od lat propagują kulturę Francji wśród swoich uczniów. Spośród wielu kandydatów wybrano 28 uczniów z 11 szkół – podstawówek, gimnazjów i liceów z województwa łódzkiego.

 

Najważniejszym zadaniem podzielonych na zespoły członków Akademii było stworzenie grupowych projektów pod jednym, wspólnym hasłem „Łódź – smart city”. Musieli oni zdiagnozować problem społeczny, dotyczący naszego miasta, a następnie rozwiązać go przy pomocy metody Design Thinking, stosowanej w procesie kształcenia studentów Politechniki Łódzkiej. Dziewięciomiesięczne zmagania uczestników zwieńczyła oficjalna prezentacja projektów podczas uroczystego zamknięcia I edycji FAMI w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Nie było to łatwe zadanie, ze względu na obecność wielu znamienitych gości. Na ceremonię przybyli: Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, prorektor PŁ ds. studenckich, prof. Witold Pawłowski, Konsul Honorowy Francji w Łodzi, Alicja Bień, a także przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce, Stowarzyszenie Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) oraz reprezentanci francuskich firm, które przeprowadziły warsztaty dla uczestników w I semestrze Akademii.

 

W konkursie na najlepszy projekt zwyciężyła sześcioosobowa drużyna Smart Wheels, która podzieliła się z widownią koncepcją p.t. Poprawa komfortu życia niepełnosprawnych mieszkańców miasta Łodzi. Grupa Smart Wheels skupiła się na problemie niewystarczającego przystosowania infrastruktury naszego miasta dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym rozwiązaniem zaproponowanym przez uczestników jest stworzenie aplikacji mobilnej, informującej niepełnosprawnych mieszkańców i turystów w Łodzi m.in. o dostępności rozwiązań, umożliwiających łatwiejsze poruszanie się wózkiem inwalidzkim po przestrzeni miejskiej. Aplikacja ta miałaby wspierać także korzystanie z innych udogodnień, takich jak automaty do samoładowania wózków elektrycznych, zainstalowane w strategicznych miejscach Łodzi. Drugim pomysłem drużyny jest zamontowanie na terenie miasta rozkładanych kładek, uruchamianych przy użyciu wielofunkcyjnej karty miejskiej, wydawanej osobom niepełnosprawnym.

 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody, ufundowane przez Politechnikę Łódzką. Wszyscy uczestnicy Akademii zostali natomiast uhonorowani dyplomami, a współpracujące przy projekcie szkoły, pamiątkowymi tablicami, które zawisną w ich murach na pamiątkę udziału w przedsięwzięciu.

 

Nowatorska koncepcja Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem, nie tylko wśród samych uczestników, ale również ich rodziców i nauczycieli. Dlatego też zapadła decyzja o kontynuowaniu pomysłu podczas II edycji FAMI, która rozpocznie się już w październiku 2018 roku, wraz z nowym rokiem akademickim 2018/2019.


Data wpisu: 2018-06-11
Data aktualizacji: 2018-06-11
Informacja wprowadzona przez: Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz
Foto

Jednostki