75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Egzamin dyplomowy

A+ / A-

IFEk - ludzik z literki  iPrzed egzaminem dyplomowym należy zapoznać się z zasadami zamieszczonymi w załącznikach poniżej, właściwymi dla danego kierunku studiów.

Dokumenty należy składać na 14 dni przed egzaminem dyplomowym!

 

Informacje dla dyplomantów, którzy otrzymali wpis w systemie potwierdzający złożenie pracy dyplomowej po 31.05.2019 r. 

W związku z wejściem w życie z dniem 31 maja 2019 Zarządzenia Nr 16/2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej od dnia 1 czerwca 2019 zmianie ulega zakres czynności obowiązujących studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA.
Pełny tekst Zrządzenia Nr 16/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019 w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej – pobierz plik zamieszczony na dole strony. 

W dniu 6 września 2019 r. weszło w życie Zarządzenie nr 43/209 zmieniające obowiązujące dotychczas Zarządzenie Nr 16/2019. Wporwadzone zmiany polegają na wprowadzeniu noewj treści samej procedury antyplagiatowej stanowiącej Załacznik do Zarządzenia. Pełny tekst Zarządzenia Nr 43/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 6 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie Procedury antyplagiatowej prac dyplomowych w Politechnice Łódzkiej - pobierz plik zamieszczony na dole strony.

 

Zainicjowanie procesu obsługi pracy dyplomowej w systemie informatycznym następuje na wniosek studenta lub promotora poprzez wysłanie na adres: agata.kazmierczak@p.lodz.pl lub  zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl wiadomości zawierającej informacje o typie pracy (indywidualna/zespołowa, jawna/poufna), nazwisku promotora oraz tytule wykonywanej pracy dyplomowej w języku angielskim oraz w tłumaczeniu na język polski lub w języku francuskim oraz w tłumaczeniu na język angielski i polski dla studentów programu Gestion et Technologie. Student oraz promotor może korzystać wyłącznie ze swojego adresu poczty elektronicznej w uczelnianym systemie poczty SPE. Maile wysyłane z adresu innego niż nr_albumu@edu.p.lodz.pl lub imię_nazwisko@p.lodz.pl nie będą akceptowane.

Temat pracy w języku angielskim lub francuskim powinien uwzględniać wielkie litery (format :"Jak Nazwy Własne") z wyjątkiem spójników, które powinny być rozpoczęte małą literą. Temat w języku polskim powinien mieć format: "Jak w zdaniu".

 

 

Dyplomy oraz suplementy wydaje Sekcja Dyplomów Politechniki Łódzkiej, ul. Radwańska 29, tel. 42 631 20 91.
 

 

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2019-10-23
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
AE_lista_promotorow_i_tematow_od_2018_2019.pdf523.71 KB
ZałącznikWielkość
W.BAIS-AE_1stopien_egz_dypl_pytania.pdf416.79 KB
ZałącznikWielkość
Z_43_2019_06_09_2019.docx51.28 KB

Jednostki