WikampFb

Egzaminy i zaliczenia

A+ / A-

 

  • Fundamentals of Data Bases, 4IT, dr inż. Krzysztof Myszkorowski

 27.06.2019, budynek B9, room F10, godzina 10:00

 3.07.2019, budynek B9, room  F10, godzina 10:00

 16.09.2019, budynek B9, room  F10, godzina 10:00

  •  PHYSICS I semester summer session retake terms

Information technology

I term:

02.07.2019 – 8:15-10;  auditorium F-10 Building B-9 campus B,

II term:

17. 09.2019 - 8:15-10;  auditorium F-10 Building B-9 campus B,

MEACS, BT, TCS, CS, Physics Part II

I term:

02.07.2019 – 8:15-10;  auditorium F-10 Building B-9 campus B,

II term:

17. 09.2019 - 8:15-10;  auditorium F-10 Building B-9 campus B,

BioTech, BioMed Eng, Physics

I term:

02.07.2019 – 8:15-10;  auditorium F-10 Building B-9 campus B,

II term:

17. 09.2019 - 8:15-10;  auditorium F-10 Building B-9 campus B,

  • 2TCS Circuits Theory

27.06 - 8:15-10:00; auditorium E1 Building A10

04.07 - 8:15-10:00; auditorium E1 Building A10

12.09- 8:15-10:00; auditorium E1 Building A10

  • 2CS, 2TCS Programming and Data Structures

01.07- 10:00-13:00; lab C, Building B19

08.07-10:00-13:00; lab C, Building B19

13.09- 10:00-13:00; lab C, Building B19

  • 2BE, 2BT, 2MEACS, 2ST

27.06 - Electronics and Electrical Engineering, part Electrical Engineering ,auditorium E1, Building A10 8:15-10:00
1.07 - Electronics and Electrical Engineering, part Electronics,  room 413, building B9, 10:15-12:00
4.07 - Electronics and Electrical Engineering, auditorium E1, Building A10 8:15-10:00
12.09 - Electronics and Electrical Engineering, auditorium E1, Building A10 8:15-10:00


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2019-05-23
Informacja wprowadzona przez:

Jednostki