WikampFb

Egzaminy i zaliczenia

A+ / A-

 • "Engineering Drawing" egzamin poprawkowy

22.06 (czwartek) - 12:00-14:30, sala 16, budynek IFE (10.00-konsultacje prac domowych)

04.07 (wtorek) - 12:00-14:30, sala 17, budynek IFE (10.00- konsultacje prac domowych)

 

Prosimy o zalogowanie się na platformę WIKAMP, na serwerze IFE edu-  http://ife.edu.p.lodz.pl, wejście na Students' Office/Students' Office i wybranie metody zapisu "Engineering Drawing", z haslem "Drawing" . Po dokonaniu w/w czynnosci prosimy o zapisanie się na wybrany termin, wpisując w uwagach poprawną nazwę grupy (np. 2BT)

 

 • "Electrical Circuits and Measurements" - I rok CS      

22.06 (czwartek), 14:00-16:00, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, audytorium E2

29.06 (czwartek), 14:00-16:00, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, audytorium E2

7.09 (czwartek) 14:00-16:00, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, audytorium E2

 

 

 • "Circuit Theory" i "Electronics and Electrical Engineering"

28.06 (środa), 8:15-10:00, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, audytorium E1

05.07 (środa), 8:15-10:00, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, audytorium E1

13.09 (środa), 8:15-10:00, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, audytorium E1

 

 

 • "Statistique et les bases de l'econometrie" - II rok GT

27.06 (wtorek), 10:00, LODEX, sala OZ-125 B

04.07 (wtorek), 10:00, LODEX, sala OZ-125 B

12.09 (wtorek), 10:00, LODEX, sala OZ-125 B

 

 

 • "Mathematiques 3"

23.06 (piątek), 17:00, LODEX, sala OZ-125 B

08.09 (piątek), 17:00, LODEX, sala OZ-125 B

 

 

 • Foreign Language - II rok

26.06 (poniedziałek), 11:00 egzamin pisemny

30.06 (poniedziałek), 11:00 egzamin pisemny

08.09 (piątek), 11:00 egzamin pisemny

28.06 (środa) 9:00-16:00, 29.06 (czwartek) 9:00-12:00, 04.07 (wtorek) 9:00-16:00, 05.07 (środa) 9:00-12:00, 12.09 (wtorek) 9:00-16:00, 13.09 (środa) 9:00-12:00 - ustny egzamin

 

 

 •  I rok "Financial Management in Business" oraz pozostałe zaliczenia i egzaminy z przedmiotów wykładanych przez dr. Przemysława Pomykalskiego

22.06 (czwartek), 12:00-14:00, sala 02, IFE

28.06 (środa), 10:00-12:00, sala 24, IFE

14.09 (czwartek), 10:00-12:00, sala 02, IFE

 

 

 • "Operation Management" - II rok BT

22.06 (czwartek), 12:00-14:00, sala 24, IFE, max. 15 osób

                           14:00-16:00, sala 02, IFE, max. 32 osoby

29.06 (czwartek), 8:00-14:00, sala 106 IFE

 

 

 • "Programming and Data Structures" - I rok TCS i CS

26.06 (poniedziałek), 10:00-13:00, DMCS, budynek B18

04.07 (wtorek), 08:00-11:00, DMCS, budynek B18

14.09 (czwartek), 10:00-13:00, DMCS, budynek B18

 

 

 • "Business English for Engineers 1"

22.06 (czwartek) 1. 8:15-9:45, sala 01, 02, 16, Aula IFE

                                 2. 14:15-15:45, Aula IFE   

 

 • "Business English for Engineers 2" egamin poprawkowy

23.06 (piątek) 8:30-10:30, sala 01, budynek IFE (część pisemna)

                           11:00-14:00, sala 01, budynek IFE (część ustna)

29.06 (czwartek) 9:00 część pisemna, 11:00 część ustna - sala 04, budynek IFE

06.09 (środa) 9:00 część pisemna, 11:30 część ustna - sala 16, budynek IFE

enrolment

 

 • "Physics" Part I (egzamin poprawkowy) - wszystkie grupy pierwszego roku

29.06 (czwartek) 13:15, sala 5M10, budynek A19, Wydział Mechaniczny

07.09 (czwartek) 10:15, sala 5M10, budynek A19, Wydział Mechaniczny

Prosimy zapisywać się na egzamin poprzez portal Wikamp (kurs: Physics Part I)

 

 • "Physics" Part II (egzamin poprawkowy) - MEACS; CS; TCS; BT; Bio; BE

03.07 (poniedziałek) 16:00-18:00 auditorium 0.4 Aula Major (B-14, campus B)

06.09 (środa) 14:00-16:00 auditorium 0.4 Aula Major (B-14, campus B)

 

 • "Physics" (egzamin poprawkowy) - IT

03.07 (poniedziałek) 16:00-18:00 auditorium 0.4 Aula Major (B-14, campus B)

06.09 (środa) 14:00-16:00 auditorium 0.4 Aula Major (B-14, campus B)

 

 • "Electronic Circuits 1"

22.06 (czwartek) - 12:15, sala 217, budynek B9

04.07 (czwartek) - 15:15, sala 217, budynek B9

05.09 (wtorek) - 12:15, sala 217, budynek B9

 

 • "Mathematics II" egzamin, dr Anna Olek - BIO, BE

26.06 (poniedziałek) 11:00-13:00, sala 02, budynek IFE

04.07 (wtorek) 11:00-13:00, sala 02, budynek IFE

7.09 (czwartek) 14.15-16.00, sala 02, budynek IFE

14.09 (czwartek) 14.15-16.00, sala 02, budynek IFE

 

 • "Mathematics I" egzamin, dr Anna Olek - BIO, BE 23.06 (piątek) 10:00-12:00, sala 16, budynek IFE
 • "Mathematics" zaliczenia, dr Anna Olek

 

23.06 (piątek) - 13:00-15:00, sala 02, budynek IFE: II rok MEACS, I rok IT i ST

26.06 (poniedziałek) - 13:00-15:00, sala 02, budynek IFE: I rok IT i ST

27.06 (wtorek) - 10:00-12:00, sala 01, budynek IFE: I rok BIO

30.06 (piątek) - 11:00-13:00, sala 16, budynek IFE: I rok MEACS

04.07 (wtorek) - 11:00-13:00, sala 02, budynek IFE: I rok MEACS

05.07 (środa) - 11-:00-13:00, sala 02, budynek IFE: II rok MEACS, I rok BIO

6.09 (środa) - 14.15-16.00, sala 02, budynek IFE: II rok MEACS, I rok BIO, IT i ST

13.09 (środa)- 14.15-16.00, sala 02, budynek IFE: II rok MEACS, I rok BIO, IT i ST

 

 • "Software Engineering" - II rok CS

26.06 (poniedziałek) 9:00-10:00, Aula IFE

03.07 (poniedziałek) 9:00-10:00, sala 310, Instytut Informatyki Stosowanej

 

 • "Mathematiques" dr Anna Dębińska-Nagórska - 1 i 2 rok GT

19.06 (poniedziałek) - 10:00, sala 16, IFE

27.06 (wtorek) - 8:00-12:00, sala 12, IFE

12.09 (wtorek) - 8:00-12:00, sala 16, IFE

 

 • "Mathematics I" dr Sławomir Jagodziński - egzaminy

23.06 (piątek) - 11:00-13:00, sala 02, IFE I rok BT i MEACS

30.06 (piątek) - 8:00-9:30, sala 02, IFE I rok BT i MEACS

26.06 (poniedziałek) - 8:00-10:00, sala 02, IFE I rok ST i IT

30.06 (piątek) -9:30-11:00, sala 02, IFE I rok ST i IT

 

 • "Mathematics I" dr Slawomir Jagodziński - zaliczenia

26.06 (poniedziałek) - 10:00-13:00, Aula IFE I rok BT i CS

27.06 (wtorek) - 8:00-11:00, Aula IFE I rok BE

30.06 (piątek) - 11:00-14:00, sala 02 I rok CS

04.07 (wtorek) - 8:00-11:00, aula IFE I rok BE i BT

 

 • "Mathematics" dr Sławomir Jagodziński - zaległe zaliczenia i egzaminy

29.06 (czwartek) - 8:00-11:00, sala 24, IFE

03.07 (poniedziałek) - 8:00-10:00, sala 16, IFE

13.09 (środa) - 8:00-10:00, sala 02, IFE

 

 • "Mathematics" dr Jakub Szczepaniak

28.06 (środa) - 10:00-12:00, Aula IFE

03.07 (poniedziałek) - 10:15-12:00, Aula IFE

8.09 (piątek) - 14.15-16.00 sala 16

 

 • "Manufacturing"

22.06 (czwartek) - 12:15, sala A20-404, Wydział Mechaniczny

28.06 (środa) - 10:15, sala A20-404, Wydział Mechaniczny

05.09 (wtorek) - 10:15, sala A20-404, Wydział Mechaniczny

 

 • "Introduction to Urban Composition"

21.06 (środa) termin "0" - 16:15, Aula B12, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

23.06 (piątek) - 12:15, sala 705/6, Instytut Architektury i Urbanistyki

30.06 (piątek) - 12:15, sala 705/6, Instytut Architektury i Urbanistyki

12.09 (wtorek) - 12:15, sala 705/6, Instytut Architektury i Urbanistyki

 

 • "Design and Maintenance of Machines"

22.06 (czwartek) - 10:00-12:00, sala 230, Instytut Maszyn Przepływowych

27.06 (wtorek) - 10:00-12:00, sala 230, Instytut Maszyn Przepływowych

07.09 (czwartek) - 10:00-12:00, sala 230, Instytut Maszyn Przepływowych

 

 • "General and Inorganic Chemistry 2"

26.06 (poniedziałek) - 11:15, sala S9, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

04.09 (poniedziałek) - 11:15, sala S9, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 

 

 • "Computer Architecture"

27.06 (wtorek) - 11:00-13:00, aula A2, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, budynek B18

04.07 (wtorek) - 11:00-13:00, aula A2, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, budynek B18

12.09 (wtorek) - 11:00-13:00, aula A2, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, budynek B18

 

 • "Soft Computing"

30.06 (piątek) - 11:30-13:00, audytorium F10, budynek B9, Lodex

11.09 (poniedziałek) - 14:00-15:30, audytorium F10, budynek B9, Lodex

 

 • "Foundations of Quantum Mechanics"

26.06 (poniedziałek) - 10:15, sala 08, Instytut Fizyki

03.07 (poniedziałek) - 10:15, sala 08, Instytut Fizyki

04.09 (poniedziałek) - 12:15, sala 08, Instytut Fizyki

 

 • "Analytical Mechanics"

20.06 (wtorek) termin "0" - 10:15, sala 1.05, Instytut Fizyki

22.06 (czwartek) - 10:15, sala 1.05, Instytut Fizyki

29.06 (czwartek) - 10:15, sala 1.05, Instytut Fizyki

05.09 (wtorek) - 10:15, sala 1.05, Instytut Fizyki

 

 • "Component Programming"

22.06 (czwartek) - 8:30, sala 108, Centrum Technologii Informatycznych, budynek B19

26.06 (poniedziałek) - 8:30, sala 108, Centrum Technologii Informatycznych, budynek B19

03.07 (poniedziałek) - 8:30, sala 108, Centrum Technologii Informatycznych, budynek B19

 

 • "Bioreactor Engineering"

26.06 (poniedziałek) - 12:00, sala P-303, budynek B10

29.06 (czwartek) - 12:00, sala P-303, budynek B10

 

 • "Geoinformatics"

19.06 (poniedziałek) - 9:15, sala 307

26.06 (poniedziałek) - 9:15, sala 307

29.06 (czwartek) - 9:15, sala 307

 

 • "Structural Mechanics"

22.06 (czwartek) - 10:00, sala 250, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

28.06 (środa) - 10:00, sala 250, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

05.07 (środa) - 10:00, sala 250, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 • "Data Base Systems"

23.06 (piątek) - 11:00, sala F10, budynek B9, Lodex

03.07 (poniedziałek) - 15:00, sala F10, budynek B9, Lodex

14.09 (czwartek) - 15:00, sala F10, budynek B9, Lodex

 

 • "Biochemistry"

03.07 (poniedziałek) - 10:00-12:00, sala 336, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

06.09 (środa) - 10:00-12:00, sala 336, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

12.09 (wtorek) - 10:00-12:00, sala 336, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 

 • "Ingenierie elctronique et electrique"

30.06 (piątek) - 9:15, sala A1, budynek B18

04.07 (wtorek) - 10:15, sala A3, budynek B18

07.09 (czwartek) - 9:15, sala A1, budynek B18

 

 • "Management of Innovations in Biotechnology" oraz "Civil Law"

27.06 (wtorek) - 10:15-12:00, sala 24, budynek IFE

29.06 (czwartek) - 12:00-14:00, sala 24, budynek IFE

05.07 (środa) - 10:15-12:00, sala 24, budynek IFE

 

 • "History of Polish Architecture"

23.06 (piątek) - 10:00, sala 202, budynek B6, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

04.07 (wtorek) - 10:00, sala 202, budynek B6, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 • "Numerical Methods"

27.06 (wtorek) - 10:00, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

03.07 (poniedziałek) - 10:00, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych

 

 • "Modern Physics"

29.06 (czwartek) - 10:00-12:00, Aula IFE

                                   12:00-14:00, Aula IFE

03.07 (poniedziałek) - 12:00-14:00, Aula IFE

 

 • "Microbiology"

30.06 (piątek) - 10:30, pokój 320, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

10.07 (poniedziałek) - 13:00, pokój 320, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2017-09-08
Informacja wprowadzona przez:

Jednostki