WikampFb

European Project Semester

A+ / A-

EUROPEAN PROJECT SEMESTER (EPS)

 

European Project Semester jest specjalnie skomponowanym programem, w którym uczestniczą studenci międzynarodowi oraz studenci polscy.

 

W ramach EPS realizowane są w Politechnice Łódzkiej projekty techniczne, mające silny aspekt interdyscyplinarny (wyselekcjonowane spośród propozycji składanych przez profesorów PŁ). Projekt przeznaczony jest dla studentów z uczelni zagranicznych, którzy w ramach programów wymiany (np. Erasmus) odbywają studia w Politechnice Łódzkiej, oraz studentów IFE.

 

W skład programu wchodzą:

  • Projekt interdyscyplinarny (20 ECTS),
  • Innovation for Projects  (2 ECTS),
  • Project Management (2 ECTS),
  • Teambuilding and Communication for Projects (4 ECTS)
  • Polish Language and Culture (2 ECTS)

Studenci podzieleni są na 4-6 osobowe zespoły międzynarodowe, a każdy z nich prowadzony jest pod kierownictwem opiekuna z PŁ.

 

IFE posiada specjalne pokoje dla każdego z zespołów, przeznaczone do pracy własnej studentów.

 

ZGŁOSZENIA oraz INFORMACJE dotyczące projektu:

Magdalena ŻYGŁOWICZ

Student Mobility Division

magdalena.zyglowicz@p.lodz.pl

ife@adm.p.lodz.pl

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Politechniki Łódzkiej

ul. Żwirki 36,

90-539 Łódź

tel: + 48/42-638-38-00

fax: + 48/42-636-06-52


Data wpisu: 2014-10-01
Data aktualizacji: 2020-04-02
Informacja wprowadzona przez: Joanna Auguścik