WikampFb

Gala Absolwentów IFE 2014

A+ / A-

Rektor PŁ otwarcie Gali Absolwentów IFE-2014.jpg

19 grudnia 2014 już po raz piętnasty odbyła się uroczysta gala zakończenia studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego – IFE, elitarnej jednostce Politechniki Łódzkiej, w czasie której absolwenci otrzymali specjalne certyfikaty.

Wręczeniu certyfikatu towarzyszyła prezentacja każdego absolwenta podająca nie tylko temat jego pracy dyplomowej, ale także nazwę zagranicznej uczelni, w której odbył część studiów, a w przypadku 20% kończących studia w IFE także nazwę uczelni, w której uzyskali oni drugi dyplom. Podane też było miejsce danej osoby w rankingu absolwentów. Absolwenci wystąpiili w uroczystych togach i biretach. Birety z datą ukończenia studiów pozostaną pamiątką tego wydarzenia.

Jest to dla absolwentów i ich rodzin ważna uroczystość, organizowana na krótko przed Świętami Bożego Narodzenia głównie dlatego, że w tym czasie rozproszeni po kraju i świecie tegoroczni absolwenci IFE przyjeżdżają do rodzinnych domów. Rangę tej uroczystości podkreśla obecność rektora, prorektorów oraz dziekanów Wydziałów.

- W czasie Gali wręczyliśmy 14 tegorocznym absolwentom, którzy w szczególny sposób angażowali się w działania promocyjne na rzecz PŁ listy polecające kierowane do przyszłych pracodawców – mówi dyr. CKM doc. dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski i dodaje – Nasi absolwenci dzięki zdobytym podczas studiów umiejętnościom i kompetencjom, są liderami na międzynarodowym rynku pracy. Bardzo często pracodawcy sami zabiegają o ich zatrudnienie, kierując oferty bezpośrednio do Centrum, dlatego większość osób, które wzięły udział w Gali nawiązało kontakty zawodowe jeszcze w trakcie studiów. Absolwenci IFE wyróżniają się najwyższą zatrudnialnością wśród osób posiadających dyplom polskich uczelni technicznych.


Data wpisu: 2015-12-23
Data aktualizacji: 2016-03-10
Informacja wprowadzona przez: Anna Gryszkiewicz
Foto
Gala Absolwentów IFE-2014
Gala Absolwentów IFE-2014

Jednostki