WikampFb

HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO

A+ / A-

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2021 roku i kończy się 30 września 2022 roku.

 

SEMESTR ZIMOWY:  01/10/2021 R. – 27/02/2022 R.

okres zajęć  01.10.2021 r. – 31.01.2022 r.
przerwa świąteczna  23.12.2021 r. – 02.01.2022 r.
ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA  01.02.2022 r. – 13.02.2022 r.
wakacje zimowe  14.02.2022 r. – 20.02.2022 r.
ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA  21.02.2022 r. - 27.02.2022 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć  12.11.2021 r.; 07.01.2022 r.

 

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym - 27.02.2022 r.

 

Uwagi:

- 09.11.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek

- 10.11.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

- 03.01.2022 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek

 

SEMESTR LETNI:  28/02/2022 R. - 30/09/2022 R.

okres zajęć  28.02.2022 r. – 21.06.2022 r.
ferie wiosenne 15.04.2022 r. – 19.04.2022 r.
LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 22.06.2022 r. – 06.07.2022 r.
wakacje letnie 07.07.2022 r. – 11.09.2022 r.
LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 12.09.2022 r. – 18.09.2022 r.
dodatkowe dni wolne od zajęć 02.05.2022 r.; 17.06.2022 r.; od 19.09.2022 r. - 30.09.2022 r.

 

Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 30.03.2022 r.

Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym - 18.09.2022 r.

 

Uwagi:

- 15.06.2022 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek


Data wpisu: 2014-09-29
Data aktualizacji: 2021-10-06
Informacja wprowadzona przez: Zuzanna Panasiuk