WikampFb

O IFE

A+ / A-

CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO PŁ

 

    

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) jest jednostką ogólnouczelnianą od 25 lat organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim.

Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy z uniwersytetami europejskimi wszyscy studenci IFE mają możliwość wyjazdu na kilkumiesięczne studia i praktyki zagraniczne.

Głównym celem procesu kształcenia realizowanego w ramach IFE jest wyszkolenie inżynierów, którzy, poza kompetencjami dziedzinowymi, będą posiadali umiejętności miękkie, a także doskonałą znajomość języków obcych. Dzięki temu będą oni mogli w przyszłym życiu zawodowym pełnić rolę lidera na międzynarodowym rynku pracy.

 

Aktualne logo IFE wstawione w tekst  DAJE CI MOŻLIWOŚCI:
 • rzetelnego wykształcenia inżynierskiego,
 • rozwoju kompetencji językowych,
 • jednoczesnego studiowania na polskiej i prestiżowej uczelni zagranicznej,
 • kreowania swojej przyszłej kariery w międzynarodowych firmach.

 

 Aktualne logo IFE wstawione w tekst  ZAPEWNIA:

 • bezpłatne studia dzienne prowadzone w oparciu o nowoczesny model kształcenia,
 • jeden obowiązkowy semestr w uczelni zagranicznej - mobility semester,
 • możliwość uzyskania podwójnego dyplomu,
 • realizację części programu metodą rozwiązywania problemów - PBL,
 • uzyskanie wymiernych efektów kształcenia poprzez przejście od „systemu nauczania” do systemu wspomagania „uczenia się”,
 • wykorzystanie metod  e-learning,
 • rozwijanie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 • przygotowanie do uczenia się przez całe życie - Lifelong Learning.

 

 

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie) (3,5 lub 4 letnie) 

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) (2 letnie)

 

 

Aktualne logo IFE wstawione w tekst  W LICZBACH 2015

 • 350 osób rekrutowanych każdego roku,
 • prawie  1 400 studentów z czego 25%  to studenci zagraniczni,
 • ponad 2 500 absolwentów,
 • 26 krajów reprezentowanych przez studentów zagranicznych,
 • ok. 300 studentów IFE wyjeżdżających na semestr lub dwa do uczelni europejskich,
 • 350 wykładów prowadzonych w językach obcych,
 • ponad 180 umów wymiany podpisanych z uczelniami zagranicznymi,
 • 5 umów o podwójnym dyplomie (École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers ParisTech, École Catholique d'Arts et Métiers (ECAM), INSEEC Business School, Groupe Sup de Co La Rochelle, HTW Saar),
 • 2 umowy o podwójnym dyplomie w trakcie negocjajcji (X (École Polytechnique), Universidade de Vigo),
 • 25 wykładowców z różnych polskich uczelni wyższych,
 • 14 wykładowców z uczelni zagranicznych.

 

  

 

 

 


Data wpisu: 2014-11-27
Data aktualizacji: 2017-03-22
Informacja wprowadzona przez: Anna Gryszkiewicz
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
logo-IFE-fr.pdf14.54 KB
ZałącznikWielkość
logo-IFE-eng.pdf13.89 KB
ZałącznikWielkość
logo-IFE-pl.pdf13.04 KB

Jednostki