WikampFb

O IFE

A+ / A-

CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO PŁ

 

    

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) jest jednostką ogólnouczelnianą od 25 lat organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim.

Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy z uniwersytetami europejskimi wszyscy studenci IFE mają możliwość wyjazdu na kilkumiesięczne studia i praktyki zagraniczne.

Głównym celem procesu kształcenia realizowanego w ramach IFE jest wyszkolenie inżynierów, którzy, poza kompetencjami dziedzinowymi, będą posiadali umiejętności miękkie, a także doskonałą znajomość języków obcych. Dzięki temu będą oni mogli w przyszłym życiu zawodowym pełnić rolę lidera na międzynarodowym rynku pracy.

 

  DAJE CI MOŻLIWOŚCI:
 • rzetelnego wykształcenia inżynierskiego,
 • rozwoju kompetencji językowych,
 • jednoczesnego studiowania na polskiej i prestiżowej uczelni zagranicznej,
 • kreowania swojej przyszłej kariery w międzynarodowych firmach.

   ZAPEWNIA:

 • bezpłatne studia dzienne prowadzone w oparciu o nowoczesny model kształcenia,
 • jeden obowiązkowy semestr w uczelni zagranicznej - mobility semester,
 • możliwość uzyskania podwójnego dyplomu,
 • realizację części programu metodą rozwiązywania problemów - PBL,
 • uzyskanie wymiernych efektów kształcenia poprzez przejście od „systemu nauczania” do systemu wspomagania „uczenia się”,
 • wykorzystanie metod  e-learning,
 • rozwijanie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 • przygotowanie do uczenia się przez całe życie - Lifelong Learning.

 

 

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie) (3,5 lub 4 letnie) 

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) (2 letnie)

 

 

  W LICZBACH 2015

 • 350 osób rekrutowanych każdego roku,
 • prawie  1 400 studentów z czego 25%  to studenci zagraniczni,
 • ponad 2 500 absolwentów,
 • 26 krajów reprezentowanych przez studentów zagranicznych,
 • ok. 300 studentów IFE wyjeżdżających na semestr lub dwa do uczelni europejskich,
 • 350 wykładów prowadzonych w językach obcych,
 • ponad 180 umów wymiany podpisanych z uczelniami zagranicznymi,
 • 5 umów o podwójnym dyplomie (École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers ParisTech, École Catholique d'Arts et Métiers (ECAM), INSEEC Business School, Groupe Sup de Co La Rochelle, HTW Saar),
 • 2 umowy o podwójnym dyplomie w trakcie negocjajcji (X (École Polytechnique), Universidade de Vigo),
 • 25 wykładowców z różnych polskich uczelni wyższych,
 • 14 wykładowców z uczelni zagranicznych.

 

  Aktualne loga IFE do pobrania znajdują się w załącznikach.

 

 

 


Data wpisu: 2014-11-27
Data aktualizacji: 2017-11-13
Informacja wprowadzona przez: Anna Gryszkiewicz
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_eng.pdf10.08 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_fr.pdf10.79 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_pl.pdf10.11 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO-eng.jpg125.66 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO-fr.jpg126.12 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO-pl.jpg125.71 KB

Jednostki