75lat.p.lodz.pl
WikampFb

O IFE

A+ / A-

CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO PŁ

 

Podświetlony budynek IFE    

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) jest jednostką ogólnouczelnianą od 25 lat organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim.

Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy z uniwersytetami europejskimi wszyscy studenci IFE mają możliwość wyjazdu na kilkumiesięczne studia i praktyki zagraniczne.

Głównym celem procesu kształcenia realizowanego w ramach IFE jest wyszkolenie inżynierów, którzy, poza kompetencjami dziedzinowymi, będą posiadali umiejętności miękkie, a także doskonałą znajomość języków obcych. Dzięki temu będą oni mogli w przyszłym życiu zawodowym pełnić rolę lidera na międzynarodowym rynku pracy.

 

  DAJE CI MOŻLIWOŚCI:
 • rzetelnego wykształcenia inżynierskiego,
 • rozwoju kompetencji językowych,
 • jednoczesnego studiowania na polskiej i prestiżowej uczelni zagranicznej,
 • kreowania swojej przyszłej kariery w międzynarodowych firmach.

   ZAPEWNIA:

 • bezpłatne studia dzienne prowadzone w oparciu o nowoczesny model kształcenia,
 • jeden obowiązkowy semestr w uczelni zagranicznej - mobility semester,
 • możliwość uzyskania podwójnego dyplomu,
 • realizację części programu metodą rozwiązywania problemów - PBL,
 • uzyskanie wymiernych efektów kształcenia poprzez przejście od „systemu nauczania” do systemu wspomagania „uczenia się”,
 • wykorzystanie metod  e-learning,
 • rozwijanie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 • przygotowanie do uczenia się przez całe życie - Lifelong Learning.

 

 

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie) (3,5 lub 4 letnie) 

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) (2 letnie)

 

 

  W LICZBACH 2015

 • 350 osób rekrutowanych każdego roku,
 • prawie  1 400 studentów z czego 25%  to studenci zagraniczni,
 • ponad 2 500 absolwentów,
 • 26 krajów reprezentowanych przez studentów zagranicznych,
 • ok. 300 studentów IFE wyjeżdżających na semestr lub dwa do uczelni europejskich,
 • 350 wykładów prowadzonych w językach obcych,
 • ponad 180 umów wymiany podpisanych z uczelniami zagranicznymi,
 • 5 umów o podwójnym dyplomie (École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers ParisTech, École Catholique d'Arts et Métiers (ECAM), INSEEC Business School, Groupe Sup de Co La Rochelle, HTW Saar),
 • 2 umowy o podwójnym dyplomie w trakcie negocjajcji (X (École Polytechnique), Universidade de Vigo),
 • 25 wykładowców z różnych polskich uczelni wyższych,
 • 14 wykładowców z uczelni zagranicznych.

 

  Aktualne loga IFE do pobrania znajdują się w załącznikach.

 

 

 


Data wpisu: 2014-11-27
Data aktualizacji: 2019-02-11
Informacja wprowadzona przez: Anna Gryszkiewicz
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_eng.pdf10.08 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_fr.pdf10.79 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_pl.pdf10.11 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO-eng.jpg125.66 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO-fr.jpg126.12 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO-pl.jpg125.71 KB

Jednostki