WikampFb

O IFE

A+ / A-

CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO PŁ

 

Podświetlony budynek IFE    

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) jest jednostką ogólnouczelnianą od ponad 25 lat organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim.

Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy z uniwersytetami europejskimi wszyscy studenci IFE mają możliwość wyjazdu na kilkumiesięczne studia i praktyki zagraniczne.

Głównym celem procesu kształcenia realizowanego w ramach IFE jest wyszkolenie inżynierów, którzy, poza kompetencjami dziedzinowymi, będą posiadali umiejętności miękkie, a także doskonałą znajomość języków obcych. Dzięki temu będą oni mogli w przyszłym życiu zawodowym pełnić rolę lidera na międzynarodowym rynku pracy.

 

  DAJE CI MOŻLIWOŚCI:
 • rzetelnego wykształcenia inżynierskiego,
 • rozwoju kompetencji językowych,
 • jednoczesnego studiowania na polskiej i prestiżowej uczelni zagranicznej,
 • kreowania swojej przyszłej kariery w międzynarodowych firmach.

   ZAPEWNIA:

 • bezpłatne studia dzienne,
 • jeden obowiązkowy semestr w uczelni zagranicznej - mobility semester,
 • możliwość uzyskania podwójnego dyplomu,
 • realizację części programu nowoczesnymi metodami kształcenia - PBL, Design Thinking, Flipped Education etc.
 • uzyskanie wymiernych efektów kształcenia poprzez przejście od „systemu nauczania” do systemu wspomagania „uczenia się”,
 • wykorzystanie metod  e-learning,
 • rozwijanie kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 • przygotowanie do uczenia się przez całe życie - Lifelong Learning.

 

 

STUDIA I STOPNIA (inżynierskie) (3,5 lub 4 letnie) 

 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie) (2 letnie)

 

 

  W LICZBACH 

 

 • 350 osób rekrutowanych każdego roku
 • prawie 1400 studentów z czego 25% to studenci zagraniczni
 • 4000 absolwentów
 • 30 krajów reprezentowanych przez studentów zagranicznych
 • ok. 200 studentów IFE rocznie wyjeżdżających na semestr lub dwa do uczelni europejskich
 • 593 przedmioty prowadzone w językach obcych
 • 400 uczelni w 70 krajach, w których student IFE może zrealizować swój semestr mobilny

 

  Aktualne loga IFE do pobrania znajdują się w załącznikach.

 

 

 


Data wpisu: 2014-11-27
Data aktualizacji: 2021-11-15
Informacja wprowadzona przez: Anna Gryszkiewicz
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_eng.jpg182.41 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_eng.pdf77.42 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_eng_monochromatyczne.pdf54.96 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_fr.jpg189.47 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_fr.pdf78.18 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_fr_monochromatyczne.pdf56.15 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_pl.jpg182.38 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_pl.pdf76.09 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_pl.png15.44 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_pl_monochromatyczne.pdf54.64 KB
ZałącznikWielkość
IFE_LOGO_pl-01.png4.24 KB
ZałącznikWielkość
IFE_logo_granat.jpg51.22 KB
ZałącznikWielkość
IFE_logo_granat.pdf121.21 KB
ZałącznikWielkość
IFE_logo_granat.png4.61 KB