75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Informacje o DT

A+ / A-

 

Design Thinking na IFE

 

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych projektów, produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

 

Założenia Design Thinking to:

koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb,
interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw,
eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników.

Pierwszym krokiem w działaniu metodą DT jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą osoby mogące spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Następnie powołany zespół realizuje, krok po kroku, kolejne etapy metody posługując się zestawem narzędzi i technik, aby w rezultacie wypracować możliwe do wdrożenia rozwiązanie.

Interdyscyplinarność Design Thinking pozwoli Ci dostrzec różnorodne aspekty danego problemu. Właśnie dzięki spojrzeniu z różnych punktów widzenia na ten sam problem, od samego początku pracy możliwe jest uniknięcie wielu trudności przy jego późniejszej realizacji. Takie podejście umożliwia więc fuzje nawet odległych idei w interdyscyplinarne rozwiązanie danego zagadnienia.

 

Poprzez swój uniwersalny charakter Design Thinking ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. “wicked problems”, czyli problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram. Nie ma tu więc całkowicie złych pomysłów, bo nawet te mniej trafione mogą pobudzić innych członków Twojej grupy do spojrzenia na problem z całkiem innej strony.

 

Metoda „Design Thinking” jest stosowana na IFE w studenckich projektach problemowych od kilku lat. Zajęcia odbywają się w IV semestrze toku studiów i są skierowane do studentów wszystkich specjalności. 

 

Niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez naszych studentów dzięki wykorzystaniu Design Thinking zostało docenionych na forach międzynarodowych. Projekty „System optymalizacji treści elektronicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo”, czy też „System automatycznego powiadamiania kierowcy o pojazdach uprzywilejowanych w ruchu miejskim” zdobyły medale na wystawach wynalazczości i innowacji, a także w Światowym Pucharze Wynalazków Implementowanych Komputerowo w latach 2008-2011. Jeden z naszych studentów został finalistą konkursu ITU Young World Innovator w ramach światowej wystawy telekomunikacyjnej.

 

Za projekt zrealizowany metodą DT możesz otrzymać maksymalnie 10 punktów ECTS.

Ulotkę na temat DT możecie pobrać z załącznika.


Data wpisu: 2014-10-01
Data aktualizacji: 2017-11-24
Informacja wprowadzona przez: Anna Gryszkiewicz
Pliki do pobrania

Jednostki