WikampFb

Informacje o DT

A+ / A-

WAŻNE !!!

 

Do 15.02 trwają zapisy na Projekty DT 2016.

Chętnych realizowaniem projektów Team Project w semestrze 4 metodą DT zamiast PBL zapraszamy do zapisania się na listę.

 

Procedura zapisów:

1. Należy zalogować się na stronie WIKAMP (ife.edu.p.lodz.pl), przy pomocy hasła takiego jak na poczcie PŁ;

2. Po zalogowaniu z listy dostępnych katalogów wybrać Students' Office, wewnątrz znajduje się kurs o nazwie Students' Office;

3. Po wejściu w niego wybieramy metodę zapisu o nazwie "Projekty DT" z hasłem: dt2016

4. Po prawidłowym wpisaniu hasła szukamy tematu "Projekty DT" w ramach którego wchodzimy w moduł "Zapisy na Projekty DT";

5. Bezwzględnie wpisujemy w "UWAGI" nazwę swojej grupy np: 3BT1; 3TCS2 itp. i naciskamy "REZERWUJ";

6. Dozwolone jest odwołanie własnego wpisu poprzez przycisk "Anuluj rezerwację".

 

Design Thinking na IFE

 

Metoda „Design Thinking”, czyli myślenie projektowe, jest stosowana na IFE w studenckich projektach problemowych od kilku lat. Pierwsze kroki stawialiśmy w tym zakresie na kierunku Computer Science prowadzonym w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego jeszcze dla studentów studiów jednolitych, pięcioletnich magisterskich.

 

Niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez naszych studentów dzięki wykorzystaniu Design Thinking zostało docenionych na forach międzynarodowych. Projekty „System optymalizacji treści elektronicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo”, czy też „System automatycznego powiadamiania kierowcy o pojazdach uprzywilejowanych w ruchu miejskim” zdobyły medale na wystawach wynalazczości i innowacji, a także w Światowym Pucharze Wynalazków Implementowanych Komputerowo w latach 2008-2011. Jeden z naszych studentów został finalistą konkursu ITU Young World Innovator w ramach światowej wystawy telekomunikacyjnej.

 

Od 2011 roku nasi studenci mają okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu Design Thinking prowadzonych przez Andrzeja Romanowskiego z Instytutu Informatyki Stosowanej oraz gościnnie Pawła Woźniaka z Chalmers University of Technology ze Szwecji. Warsztaty są prowadzone w formule otwartej z dostępnością dla studentów wszystkich specjalności i są organizowane przy wsparciu i pod patronatem Association for Computing Machinery - ACM Łódź Chapter oraz Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Najnowszą inicjatywą związaną z wdrażaniem metodologii myślenia projektowego w programy studiów jest projekt Erasmus Intensive Project pn. DESTINE (Design Thinking in Engineering). DESTINE jest realizowane wspólnie przez Centrum Kształcenia Międzynarodowego oraz Instytut Informatyki Stosowanej. Politechnika Łódzka koordynuje w nim działania 6 partnerskich uczelni z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Cypru, Szkocji i Szwecji. Projekt uzyskał finansowanie w roku 2013, a jego zasadnicza część odbędzie się w roku 2014. W ramach projektu prowadzone będą innowacyjne problemowe zajęcia projektowe dla wielokulturowych grup studenckich, których zwieńczeniem będą dwutygodniowe warsztaty projektowe w Łodzi. Więcej informacji nt. DESTINE będzie dostępne już wkrótce na stronie projektu.


Data wpisu: 2014-10-01
Data aktualizacji: 2016-02-01
Informacja wprowadzona przez: Anna Gryszkiewicz

Jednostki