75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Informacje praktyczne

A+ / A-

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

IFEk pokazujący - ludzik z literki i   Każdy semestr akademicki rozpoczyna się spotkaniem organizacyjnym prowadzonym przez biuro International Office, podczas którego wszystkie NIEZBĘDNE INFORMACJE dotyczące pobytu w Politechnice Łódzkiej zostają przekazane studentom rozpoczynającym naukę w naszej uczelni w ramach programu wymiany międzynarodowej.

 

Każdy student wymiany międzynarodowej jest zobowiązany do uczęszczania na wszystkie zajęcia, które zostały określone w porozumieniu o programie studiów. Na początku każdego semestru istnieje MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN wybranych kursów w terminie określonym przez biuro International Office. Zmian należy dokonać w naszej aplikacji internetowej, wydrukować dokument oraz dostarczyć do biura International Office. Zaliczenia oraz egzaminy są przeprowadzane pod koniec każdego semestru lub podczas sesji egzaminacyjnej i wyjazd przed końcem semestru może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

 

Po przyjeździe do Łodzi, studenci powinni pojawić się w biurze International Office, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (budynek A16, ul. Żwirki 36), w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego przyjazd, który jest wymagany przez uczelnie partnerskie.

 

ZAKWATEROWANIE

IFEk siedzący - ludzik z literki i   Liczba miejsc w Domach Studenckich jest ograniczona, jednakże podejmujemy wszelkie starania, aby każdy zagraniczny student ubiegający się o miejsce w akademiku je otrzymał.
Studenci powinni wyrazić chęć mieszkania w Domu Studenckim w swoim internetowym formularzu aplikacyjnym. 

Wszystkie akademiki Politechniki Łódzkiej znajdują się w niewielkiej odległości od kampusów, a co za tym idzie również od Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

 

Domy studenckie PŁ proponują pokoje umeblowane:

 • jednoosobowe z węzłem sanitarnym (niewielka liczba),
 • dwuosobowe ze wspólnym węzłem sanitarnym,
 • wspólne pomieszczenia: kuchnia, sanitariaty,
 • opłata: około 400 PLN miesięcznie od osoby.

 

W przypadku studentów, którzy nie są zainteresowani zamieszkaniem w akademiku, istnieją inne możliwości zakwaterowania:

 • wynajem pokoju na mieście bezpośrednio od właściciela lub za pośrednictwem agencji nieruchomości,
 • wspólny wynajem mieszkania.

 

Uwaga!!! Politechnika Łódzka nie dysponuje bazą danych pokoi i mieszkań na mieście, ani też nie pośredniczy w ich wynajmie pomiędzy studentem i właścicielem!!!!

UBEZPIECZENIE

IFEk - ludzik z literki i   Każdy zagraniczny student przyjeżdżający do Politechniki Łódzkiej w ramach programu wymiany międzynarodowej jest zobowiązany posiadać ze sobą ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz, w niektórych przypadkach, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ważne na terenie Polski na cały okres pobytu.

 

Jeśli student nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej przed wyjazdem, istnieje możliwość wykupienia tego ubezpieczenia w Politechnice Łódzkiej po przyjeździe na cały rok akademicki.

LEGITYMACJA STUDENCKA

IFEk - ludzik z literki i   Dla każdego studenta Politechniki Łódzkiej generowana jest legitymacja studencka zawierająca aktualną fotografię oraz dane osobowe studenta wraz z numerem albumu. Warunkiem koniecznym do odbioru legitymacji jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpowiedzialności cywilnej.

 

Aktualna legitymacja studencka potwierdza, że student IFE jest uprawniony do korzystania z laboratorium informatycznego, które znajduje się na 1-ym piętrze budynku oraz do robienia wydruków, kopii i skanowania pod warunkiem zasilenia karty odpowiednią kwotą pieniędzy.

 

Legitymacja studencka umożliwia również korzystanie z Biblioteki Politechniki Łódzkiej oraz uprawnia każdego studenta do korzystania z następujących zniżek: na bilety kolejowe, autobusowe oraz tramwajowe, pod warunkiem, że student nie ukończył 26 roku życia, a także na bilety do wybranych muzeów, kin, teatrów.

 

Legitymacja przedłużana jest co semestr, dlatego studenci przebywający w PŁ przez cały rok akademicki powinni zgłosić się do biura International Office w celu przedłużenia ważności karty. Każdy student, przed powrotem do uczelni macierzystej, jest zobowiązany oddać legitymację do biura International Office.

 

Legitymacja studencka nie może być udostępniana osobom trzecim!!!

 

Wszyscy studenci PŁ ponoszą opłatę administracyjną w wysokości 17 zł za legitymację studencką.

PROGRAM MENTOR

IFEk idacy - ludzik z literki i   Centrum Kształcenia Międzynarodowego cieszy się bardzo dobrą współpracą z organizacją studencką ESN-EYE i dzięki temu każdemu zagranicznemu studentowi przypisywany jest student-mentor, który kontaktuje się ze swoim studentem przed przyjazdem, informuje Dom Studencki o dacie zakwaterowania studenta oraz pomaga odnaleźć się w nowym otoczeniu w pierwszych dniach, jak i służy pomocą przez cały okres pobytu w PŁ. 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2017-08-23
Informacja wprowadzona przez: Marietta Stasiak

Jednostki