75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Jak aplikować

A+ / A-

PROGRAM ERASMUS

Duże logo programu Erasmus Plus Twoja uczelnia macierzysta powinna wysłać zgłoszenie Twojego przyjazdu do Sekcji Mobilności Studenckiej Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, abyśmy mogli poinformować Cię o zasadach rejestracji na program wymiany.

 

W IFE obowiązuje rejestracja on-line pod adresem www.mobility.p.lodz.pl/in .  Wszyscy kandydaci powinni wypełnić wymagane dane on-line, wydrukować oraz przesłać podpisane dokumenty przez swoją uczelnię macierzystą do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM.  Akceptujemy oryginały dokumentów oraz dokumenty w wersji skanowanej.

 

DOKUMENTY

Zestaw dokumentów aplikacyjnych powinien zawierać:

 • Application Form (drukowany z aplikacji on-line, podpisany przez uczelnię macierzystą),
 • Learning Agreement (drukowany z aplikacji on-line, podpisany przez uczelnię macierzystą),
 • wykaz zaliczeń dotychczasowych osiągnięć (wystawiony przez uczelnię macierzystą),
 • aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopię paszportu/dowodu osobistego,
 • kopię ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego ubezpieczenie na terenie Polski na okres pobytu,
 • kopię ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej obejmującego ubezpieczenie na terenie Polski na okres pobytu.

 

WAŻNE TERMINY

 • 30 czerwca – końcowy termin przesłania dokumentów aplikacyjnych w przypadku aplikacji na semestr zimowy bądź cały rok lub 15 lipca w przypadku aplikacji na European Project Semester na semestr zimowy.
 • 30 listopada – końcowy termin przesłania dokumentów aplikacyjnych w przypadku aplikacji na semestr letni.
 • Kopia ubezpieczenia zdrowotnego oraz o odpowiedzialności cywilnej mogą zostać wysłane w późniejszym terminie.

 

Dokumenty należy przesłać mailowo do biura Student Assistance Office (SAO) sao@info.p.lodz.pl  lub pocztą na następujący adres

 

PODWÓJNE DYPLOMY

IFE PŁ-Zdjęcie dwu dyplomów   Twoja uczelnia macierzysta powinna wysłać zgłoszenie Twojego przyjazdu do Sekcji Mobilności Studenckiej Centrum Współpracy Międzynarodowej, abyśmy mogli poinformować Cię o zasadach rejestracji na program wymiany.

 

W IFE obowiązuje rejestracja on-line pod adresem www.mobility.p.lodz.pl/in .  Wszyscy kandydaci powinni wypełnić wymagane dane on-line, wydrukować oraz przesłać podpisane dokumenty przez swoją uczelnię macierzystą do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM.  Akceptujemy oryginały dokumentów oraz dokumenty w wersji skanowanej.

 

DOKUMENTY

Zestaw dokumentów aplikacyjnych powinien zawierać:

 • Application Form (drukowany z aplikacji on-line, podpisany przez uczelnię macierzystą),
 • Learning Agreement zgodny z listą przedmiotów zawartych w umowie o podwójnym dyplomie (drukowany z aplikacji on-line, podpisany przez uczelnię macierzystą),
 • wykaz zaliczeń dotychczasowych osiągnięć (wystawiony przez uczelnię macierzystą),
 • formularz aplikacyjny na program podwójnego dyplomu (uzyskany z International Office CWM),
 • dokument świadczący o ukończeniu szkoły średniej (w przypadku aplikacji na studia I i II stopnia) oraz dokument świadczący o ukończeniu studiów wyższych za granicą (w przypadku aplikacji na studia II stopnia),
 • dokument potwierdzający znajomość języka, w którym prowadzone są studia w uczelni przyjmującej,
 • aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kopię paszportu oraz dowodu osobistego,
 • kopię ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego ubezpieczenie na terenie Polski na okres pobytu,
 • kopię ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmującego ubezpieczenie na terenie Polski na okres pobytu.

 

WAŻNE TERMINY

 • 30 czerwca – końcowy termin przesłania dokumentów aplikacyjnych.
 • Kopie ubezpieczenia zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków mogą zostać wysłane w późniejszym terminie.

 

Dokumenty należy przesłać mailowo do biura Sekcji Mobilności Studenckiej Centrum Współpracy Międzynarodowej lub pocztą na następujący adres

 

 

Lista uczelni partnerskich programu podwójnego dyplomu

 

Nazwa uczelni

Stopień studiów

Kierunek studiów

Język studiowania

Arts et Métiers, Francja

I i II

Master of Business Studies/ Master of Operations Management/Advanced Mechanical Engineering

angielski

EXCELIA GROUP, La Rochelle, Francja

II

Master of Business Studies/ Master of Operations Management

angielski

Southern Federal University, Rosja II Master of Operations Management angielski
HTW Saarlandes, Niemcy I Business and Technology

angielski

HTW Saarlandes, Niemcy II Master of Operations Management

angielski

ECAM Lyon (École Catholique d'Arts et Métiers), Francja

I i II Master of Business Studies/ Master of Operations Management/Advanced Mechanical Engineering angielski 
ECAM Strasbourg (École Catholique d'Arts et Métiers), Francja I i II

Master of Business Studies/ Master of Operations Management/Advanced Mechanical Engineering

angielski

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2020-08-27
Informacja wprowadzona przez: Marietta Stasiak

Jednostki