WikampFb

KANDYDACI SPOZA UE

A+ / A-

Obracająca się Ziemia - darmowy gif        Wymagania wstępne dla kandydatów z zagranicy:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura) wykazujące dobre i bardzo dobre oceny min. z: matematyki, fizyki (ew. chemii), języka angielskiego lub francuskiego,
  • znajomość języka angielskiego lub francuskiego wystarczająca do uczestniczenia w zajęciach i korzystania ze źródeł w wybranym języku.

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji obcokrajowców na Politechnikę Łódzką znajdziecie Państwo w języku angielskim kilkając w link:  International Candidates

 

Opłata za studia:

 

 


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2021-04-09
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Żygłowicz