75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Mobilność studentów

A+ / A-

Logo Procesu Bolońskiego i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego   Deklaracja Bolońska, podpisana 19/06/1999 r. przez ministrów ds. szkolnictwa wyższego 29 krajów, miała na celu utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW)

EOSW został uroczyście inaugurowany podczas specjalnej rocznicowej konferencji ministrów, która odbyła się w dniach 12-13 marca 2010 r. w Budapeszcie i Wiedniu. Komunikat z konferencji został podpisany przez 47 państw europejskich, które zobowiązały się do dalszej współpracy, mającej na celu restrukturyzację i harmonizację europejskich systemów edukacji.

 

Zapewnienie większej porównywalności oraz spójności systemów następuje przez:

  • wprowadzenie systemu studiów opartego na dwóch / trzech poziomach kształcenia (studia licencjackie/inżynierskie, magisterskie, doktoranckie),
  • przyjęcie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów ECTS,
  • wdrożenie Suplementu do Dyplomu (system przejrzystych i porównywalnych stopni),
  • promocję mobilności studentów, pracowników dydaktycznych, naukowych oraz administracyjnych,
  • współpracę europejską dla zapewnienia wysokiej jakości szkolnictwa wyższego,
  • promocję kształcenia przez całe życie.

 

Program mobilności studentów

Studenci Politechniki Łódzkiej mają możliwość wyjazdu na semestr lub cały rok na studia za granicę w ramach programu Logo Programu Erasmus Plus. Program ten powstał w 2014, zmieniając wcześniejszy program "Erasmus", który był programem sektorowym  programu „Uczenie się przez całe życie” i połączył kilka innych, jak "akcja Jean Monnet", program „Młodzież w działaniu”, "Erasmus Mundus" i "Tempus".

 

Program ERASMUS Plus wspiera finansowo studentów chcących studiować poza granicami swojego kraju lub odbyć praktyki zagraniczne.

Można również wziąć udział w wolontariacie i licznych szkoleniach oferujących naukę formalną i pozaformalną.

 

Głównym celem programu ERASMUS Plus jest wspieranie edukacji oraz zapewnienie młodzieży lepszych szans na rynku pracy, jak również tworzenie programów dla kadry pracującej z młodzieżą.

Bardzo ważnym aspektem działania tego programu jest nawiązanie współpracy między uczelniami, szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami z Unii Europejskiej.


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2015-05-07
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka

Jednostki