WikampFb

OFERTA KSZTAŁCENIA

A+ / A-

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB/I DWUJĘZYCZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM I FRANCUSKIM

 

Budynek IFE od strony bramy wjazdowej 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane jako , jest jednostką ogólnouczelnianą organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w językach:

  • angielskim (studia I i II stopnia) oraz
  • angielskim i francuskim (dwujęzyczne studia I stopnia).

 

Studia oferują możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: Politechniki Łódzkiej oraz wybranej prestiżowej uczelni zagranicznej.

Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy z uniwersytetami europejskimi wszyscy studenci IFE mają możliwość wyjazdu na kilkumiesięczne studia i praktyki zagraniczne.

Głównym celem procesu kształcenia realizowanego w ramach IFE jest wyszkolenie inżynierów, którzy będą posiadali poza kompetencjami dziedzinowymi umiejętności miękkie, a także doskonałą znajomość języków obcych.

W przyszłym życiu zawodowym będą więc mogli pelnić rolę lidera na międzynarodowym rynku pracy.


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2021-04-09
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka