75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Oferta programowa

A+ / A-

PRZEDMIOTY

 

Nazwy przedmiotów - animacja   

 

Studenci przyjeżdżający na Politechnikę Łódzką na semestr bądź na cały rok studiów w ramach programu Erasmus, Erasmus Mundus, Campus Europae oraz innych programów wymiany wybierają przedmioty poprzez rejestrację w www.mobility.p.lodz.pl/in.

 

Student może wybierać przedmioty z różnych programów studiów, tak żeby skomponować dla siebie indywidualny plan zajęć.

 

Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów zarówno z pierwszego jak i drugiego stopnia studiów z następujących kierunków

 

Dla zapewnienia wysokiej jakości nauczania studenci mogą wybrać przedmioty na semestr akademicki minimalnie za 20 ECTS, a maksymalnie za 40 ECTS. 

 

 

FINAL PROJECT

 

ECTS Label dla PŁ na lata 2013-2016   Erasmus Final Project może być realizowany na dwóch poziomach studiów:

 

  • na poziomie inżynierskim (praca za 15 ECTS),
  • na poziomie magisterskim (praca za 20 ECTS).

 

Studenci deklarują chęć realizowania Final Project poprzez wybranie go w „Porozumieniu o Programie Studiów”. Na początku każdego semestru International Office IFE organizuje spotkanie dla studentów, którzy chcieliby realizować Final Project udzielając wszelkich informacji i przekazuje kontakty do opiekunów projektów.  

 

 

EUROPEAN PROJECT SEMESTER

 

Grupa European Project Semester na IFE    European Project Semester jest specjalnie skomponowanym programem, w którym uczestniczą studenci międzynarodowi oraz studenci polscy.

 

W ramach EPS realizowane są na Politechnice Łódzkiej projekty techniczne mające silny aspekt interdyscyplinarny (wyselekcjonowane spośród propozycji składanych przez profesorów PŁ). Projekt przeznaczony jest dla studentów z uczelni zagranicznych, którzy w ramach programów wymiany (np. Erasmus) odbywają studia w Politechnice Łódzkiej oraz dla studentów IFE.

 

W skład programu wchodzą:

  • Projekt interdyscyplinarny (20 ECTS),
  • International Business (2ECTS),
  • Project Management (2ECTS),
  • Teambuilding and Communication Skills (2 ECTS) oraz
  • języki obce (j.polski oraz j. angielski – każdy z nich 2-3 ECTS).

 

Studenci podzieleni są na 4-6 osobowe zespoły międzynarodowe, a każdy z nich prowadzony jest pod kierownictwem opiekuna z PŁ.

 

IFE posiada specjalne pokoje dla każdego z zespołów przeznaczone do pracy własnej studentów.

 

 

PROBLEM BASED LEARNING

 

Grupa studentów PBL   PBL  (Problem Based Learning) to metoda zdobywania wiedzy i kompetencji w określonej dziedzinie na bazie rozwiązywania problemu.

Studenci kształtują i rozwijają swoje umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w sposób bardziej niezależny i nowatorski w porównaniu z tradycyjnym nauczaniem akademickim.

Studenci pracują w grupach 4-5 osobowych. Każda grupa ma odrębnego opiekuna, który wspomaga studentów w procesie uczenia się i rozwiązania określonego problemu.

 

Zajęcia odbywają się na IV semestrze i są skierowane do studentów wszystkich specjalności.

 

Dokładne informacje oraz dokumenty dotyczące PBL-a znajdują się tutaj .


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2015-09-07
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Drabek

Jednostki