WikampFb

Partnerzy

A+ / A-

IFE promuje praktyczne podejście do procesu nauczania akademickiego, zachęcając wykładowców i studentów do współpracy ponad środowiskiem uczelnianym, czego wynikiem jest nawiązanie owocnych partnerstw z przemysłem. IFE jest otwarte na współpracę i zaprasza wszystkich potencjalnych partnerów z otoczenia biznesowego branżowych, którzy pragną podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz popularyzują ducha przedsiębiorczości, który wciela w życie nowe pomysły. Razem, IFE i przemysł, mogą poczynić ogromne postępy w tworzeniu nowych trendów naukowych, kształtowaniu przyszłych liderów i osiąganiu ważnych korzyści w obliczu wyzwań współczesnego świata.


Data wpisu: 2017-07-24
Data aktualizacji: 2021-07-01
Informacja wprowadzona przez: Dariusz Owczarek