WikampFb

Po powrocie

A+ / A-

IFE PŁ Po powrocie ze studiów za granicą  Rozliczenie wyjazdu w ramach programu Erasmus+

 

W terminie 30 dni od zakończeniu studiów w uczelni zagranicznej student jest zobowiązany:

  1. dostarczyć do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay),
  2. wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool (student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system),
  3. wypełnić ponownie test językowy OLS (student otrzyma link do testu w korespondencji wygenerowanej przez system),
  4. dostarczyć do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records). Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów.

 

Studenci IFE powinni ponadto:

- Uzupełnić WEBDZIEKANAT w wyżej wymienionych  terminach.

 

„Karta Sokrates” w aktualnym semestrze - wypełnić wskazane pola.

Przy rozliczaniu 2 semestrów należy najpierw wprowadzić dane z pierwszego semestru, zgłosić to do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM i zaczekać na aktywowanie Karty Sokrates kolejnego semestru, a następnie ją uzupełnić.

Rozliczenie merytoryczne powinno się odbyć do 17 września / jeśli okresem wymiany studenckiej był semestr letni lub cały rok akademicki lub do 23 lutego / jeśli okresem wymiany studenckiej był semestr zimowy.

Przedmioty zrealizowane w uczelni zagranicznej muszą być zgodne z Learning Agreement (lub podpisanym dokumentem Changes to LA). W innym przypadku rozliczenie nie jest możliwe.

 

UWAGI

  • „Nazwę oryginalną przedmiotu” proszę wpisać  w języku, w którym przedmiot był prowadzony.
  • Jeżeli są podane dwie skale ocen: „lokalna” i „ECTS” to wprowadzamy skalę ocen ECTS, np.: A, B…
  • W polskiej nazwie przedmiotu tylko pierwszą literę pierwszego wyrazu piszemy dużą literą.
  • Jeśli w uczelni zagranicznej uzyskano więcej ECTS niż w programie studiów przewidzianym dla danego semestru w PŁ, dodatkowe moduły i punkty ECTS można uznać (po zatwierdzeniu przez Dziekana) w toku studiów bądź wpisać je w suplemencie dyplomu uzyskiwanego po zakończeniu studiów (na podstawie podania do Dziekana - przed zakończeniem studiów).

     

Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2018-07-03
Informacja wprowadzona przez: Joanna Auguścik

Jednostki