WikampFb

Podwójne Dyplomy

A+ / A-

IFE PŁ-Zdjęcie dwu dyplomów    

Wyjazd na studia w ramach programu podwójnego dyplomu może odbyć się do partnerskiej uczelni zagranicznej posiadającej „Erasmus Charter for Higher Education”.

 

Dzięki programom Podwójnego Dyplomu realizowanych przez , studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej mają możliwość uzyskania w trakcie jednego toku studiów 2 dyplomów:

  • dyplomu Politechniki Łódzkiej oraz
  • dyplomu wybranej uczelni partnerskiej.     

Wśród umów o podwójnym dyplomie można znaleźć takie uczelnie, jak:

  • Arts et Métiers 
  • École Catholique d'Arts et Métiers, Lyon - ECAM Lyon 
  • École Catholique d'Arts et Métiers, Strasbourg- ECAM Strasbourg 
  • EXCELIA Group 
  • INSA Lyon
  • htw saar 

Bliższe informacje dotyczące zasad przystąpienia do programu Podwójnego Dyplomu, procesu rekrutacji oraz listę uczelni partnerskich IFE można znaleźć tutaj.


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2022-07-07
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Drabek