WikampFb

Podwójne Dyplomy

A+ / A-

Wyjazd na studia w ramach programu podwójnego dyplomu może odbyć się do partnerskiej uczelni zagranicznej posiadającej „Erasmus Charter for Higher Education”.

 

Dzięki programom Podwójnego Dyplomu realizowanych przez , studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej mają możliwość uzyskania w trakcie jednego toku studiów 2 dyplomów:

  • dyplomu Politechniki Łódzkiej oraz
  • dyplomu wybranej uczelni partnerskiej.     

 

Wśród umów o podwójnym dyplomie można znaleźć takie uczelnie jak:

  • Arts et Métiers (tytuł inżyniera), Francja
  • École Catholique d'Arts et Métiers, Lyon - ECAM Lyon, Francja (tytuł inżyniera)
  • École Catholique d'Arts et Métiers, Strasbourg - ECAM Strasbourg, Francja (tytuł inżyniera)
  • EXCELIA Group, Francja (zarządzanie)
  • Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, INSA Lyon, Francja (tytuł inżyniera)
  • htw saar (inżynieria produkcji)
  • Southern Federal University (zarządzanie i inżynieria produkcji)

Bliższe informacje dotyczące zasad przystąpienia do programu Podwójnego Dyplomu, procesu rekrutacji oraz listę uczelni partnerskich IFE można znaleźć tutaj.


Data wpisu: 2014-09-26
Data aktualizacji: 2021-05-12
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Drabek