75lat.p.lodz.pl
WikampFb

Praktyki i praca

A+ / A-

Studenci IFE - 2009 - w sali 111 na 1 piętrze   Studenci Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ cenieni są przez pracodawców za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, jak również praktyczne, z uwagi na propagowane w IFE metody kształcenia, poprzez pracę w grupach projektowych realizowanych metodą Problem Based Learning (PBL) oraz udział w międzynarodowych projektach interdyscyplinarnych w ramach European Project Semester (EPS).

 

Pracodawcy polscy i zagraniczni zgłaszają bezpośrednio do naszego biura propozycje  staży i praktyk, dlatego zachęcamy wszystkich studentów do sprawdzania zakładki OFERTY. 

 

Coraz więcej studentów IFE decyduje się również na podjęcie pracy w trakcie trwania studiów.

Status studenta posiada każda osoba, która pobiera wykształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz studiach drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie). Status studenta obowiązuje od dnia wpisania danej osoby na listę studentów  do dnia skreślenia studenta z listy studentów danej uczelni. 

 

Prawo pracy dopuszcza następujące umowy:

 

  • umowa o dzieło - zdecydowanie najkorzystniejsza finansowo w przypadku studentów, ponieważ od wynagrodzenia nie odprowadza się składek na ZUS. UWAGA!!! Umowa ta zobowiązuje do stworzenia konkretnego dzieła;
  • umowa zlecenie - oprócz umowy o dzieło, to najczęściej proponowana studentom forma zatrudnienia. UWAGA!!! W umowie musi być wyraźnie podana kwota wynagrodzenia. W przeciwnym bowiem wypadku zlecenie będzie traktowane jako nieodpłatne;
  • umowa o pracę tymczasową - dobre rozwiązanie dla studentów z uwagi na możliwość dopasowania godzin pracy do rozkładu zajęć na uczelni;
  • umowa o pracę na czas określony - korzystna dla studentów ostatniego roku studiów, którzy nie mają już zajęć na uczelni. UWAGA!!! Długoterminowa umowa na czas określony może jednak kolidować z sesją egzaminacyjną;
  • umowa o pracę na czas nieokreślony - niewskazana w przypadku studentów studiów dziennych z powodu braku dyspozycyjności do wykonywania codziennej pracy.

 

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2015-09-10
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka

Jednostki