WikampFb

Projekty studentów

A+ / A-

Dla studentów I stopnia studiów, Centrum Kształcenia Międzynarodowego  wprowadza pracę w grupie, opartą na nauczaniu poprzez rozwiązywanie problemów (po angielsku: PBL Problem Based Learning) oraz semestralny projekt europejski (po angielsku: EPS - European Project Semester), który dedykowany jest w szczególności studentom przyjeżdżającym w ramach wymiany międzynarodowej.

 

W IFE uczymy rownież zastosowania metody "Design Thinking" w ramach projetów PBL, dla niektórych programów studiów w celu ułatwienia pracy nad „problemem”.

 

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2020-04-06
Informacja wprowadzona przez: Teresa Sarnecka