WikampFb

Przyjazdy studentów

A+ / A-

Studenci polscy i zagraniczni IFE PŁ    Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE) zaprasza studentów, którzy wyrażają chęć spędzenia części studiów w naszej uczelni w ramach programów wymiany międzynarodowej.

 

W szczególności witamy studentów z uczelni zagranicznych, z którymi współpracujemy w ramach programu Logo Programu Erasmus Plus wstawiane w tekst, programu o Podwójnym Dyplomie oraz obowiązujących umów międzyinstytucjonalnych z całego świata.

 

Jesteśmy również otwarci na współpracę w ramach innych programów wymiany studentów, np. Erasmus Mundus, CEEPUS, Campus Europae.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjazdem do , a nasze uczelnie nie posiadają umowy bilateralnej, zapraszamy Twoją uczelnię macierzystą do kontaktu z nami, w celu podjęcia współpracy.

 


Data wpisu: 2014-09-30
Data aktualizacji: 2017-11-13
Informacja wprowadzona przez: Magdalena Drabek