WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

algebra algèbre (nf)
amoniak ammoniac (nm)
analiza matematyczna (dział matematyki) analyse (nf) mathématique
aniony anions (nm.pl)
argument funkcji argument (nm) d'une fonction
arytmetyka (dział matematyki) arithmétique (nf)
asymptota pionowa asymptote (nf) verticale
asymptota ukośna asymptote (nf) oblique
austenit austénite (nf)
austenityzacja austénitisation (nf)
azot azote (nm)
azotki nitrure (nm)
azotowanie nitrification (nf)

Jednostki