WikampFb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

badanie przebiegu zmienności funkcji étude (nf) d'une fonction
bainit bainite (nf)
bezpiecznik fusible (nm)
biegun [fizyka] pôle (nm)
biegun [fizyka] équateur (nm)
binarny, dwójkowy binaire
biureta burette (nf) graduée
bryła sztywna, ciało corps (nm) solide
błąd erreur (nf)

Jednostki