Wikamp







Fb

Słownik techniczny pl-fr

A (13) | B (9) | C (25) | D (8) | E (3) | F (7) | G (7) | H (3) | I (2) | J (3) | K (25) | L (7) | M (23) | N (12) | O (30) | P (70) | R (22) | S (29) | T (16) | U (7) | W (37) | Z (18) | Ł (1)

katalog répertoire (nm)
kationy cations (nm.pl)
klasa dokładności classe (nf) de précision
klawiatura clavier (nm)
klawisze alfabetyczne touches (nf.pl) alphabétiques
kolba miarowa fiole (nf) jaugée
kolba okrągłodenna ballon (nm)
kolba trójszyjna ballon (nm) tricol
komputer ordinateur (nm)
kopia zapasowa, backup sauvegarde (nf) externe
kreskowanie (przekroju) hachure (nf)
krzepnięcie [chemia] solidification (nf) [chimie]
krzepnięcie [inżynieria materiałowa] solidification (nf) [génie de matériaux]
krzywa courbe (nf)
krzywa rozkładu normalnego (Gaussa) courbe (nf) de distribution normale, courbe (nf) gaussienne
krzywa wklęsła courbe (nf) concave
krzywa wypukła courbe (nf) convexe
kucie (rodzaj obróbki) forgeage (nm)
kwantowanie quantification (nf)
kwas acide (nm)
kwas azotowy acide (nm) nitrique
kwas siarkowy acide (nm) sulfurique
kwas solny acide (nm) hydrochlorique
kład rabattement (nm)
kład przekroju section (nf)

Jednostki